Hyppää sisältöön
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää Kuusamon kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 1.1.2023 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tietoja ei enää päivitetä www.kuusamo.fi-verkkosivuilla. Pohteen verkkosivut löydät osoitteesta www.pohde.fi

Koulu- ja opiskelu­terveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille ja heidän perheilleen suunnattu lakisääteinen terveyspalvelu, joka on saatavilla koulupäivien aikana oppilaitoksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Kyse on perusterveydenhuollon maksuttomasta palvelusta. Käynnit kouluterveydenhuollossa tapahtuvat ajanvarauksella oman oppilaitoksen terveydenhoitajalle puhelimitse tai Wilman kautta.

Koko ikäluokan kattavat vuosittaiset terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon rungon. Lisäksi terveydenhuolto tarjoaa mahdollisuuden asioida muissakin asioissa, kuten esimerkiksi uneen, ruokailuun, mielenterveyteen tai jos on tarvetta keskustelulle.

Luokilla 1., 5. ja 8. terveystarkastukset toteutetaan laajoina ja vanhempien/huoltajien toivotaan osallistuvan näihin tarkastuksiin. Tapaamisissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa, hyvinvointia ja oppimisen edellytyksiä. Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Terveystarkastuksiin sisältyy aina myös yksilöllinen terveysneuvonta ja tarvittaessa voidaan varata myös lisäkäynti tai ottaa mukaan moniammatillisuutta tukevaa palvelua tarvittavilta tahoilta.

Kouluterveydenhuolto on osa koulujen monialaista opiskeluhuoltoa. Yhteistyötä tehdään opettajien, koulukuraattoreiden, perheneuvolan kanssa sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon työssä. Kouluterveydenhuolto on mukana laatimassa ja päivittämässä koulun opiskeluterveydenhuoltosuunnitelmaa.

Kuusamossa yläkouluilla toimii myös Etsivä terveydenhoitaja, joka tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on osa toisen asteen oppilaitosten opiskeluterveydenhuoltoa. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää  opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia ja näin ollen omalta osaltaan opiskelijoiden edellytyksiä opiskella mahdollisimman laadukkaasti.

Terveystarkastus järjestetään toisen asteen ja lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille, tarkastukseen kuuluu terveydenhoitajan tarkastus. Lisäksi ensimmäisen tai toisen lukuvuoden aikana opiskelijoille järjestetään lääkärin tarkastus. Terveystarkastus on kokonaisuus, joka koostuu esitietolomakkeen pohjalta tehdystä terveyshaastattelusta, tutkimuksista ja terveysohjannasta. Opiskelija itse tuo esiin näkemyksen terveydestään, elämäntilanteestaan ja opiskelustaan sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Terveysohjanta pyrkii opiskelijaa itse huomaamaan mahdollisuudet vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja tekemään valintoja edistääkseen omaa hyvinvointiaan.

Terveystarkastuksessa on mahdollista saada yksilöllistä jatko-ohjantaa muihin opiskeluterveydenhuollon palveluihin, kuten  mielenterveys- ja päihdepalveluihin, ehkäisy- ja seksuaalineuvontaan, suunterveydenhuoltoon ja yleislääkärille sekä muihin tarvittaviin palveluihin.

Kunnan perusterveydenhuollon velvollisuus on järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten, lukioiden ja korkeakouluopiskelijoiden opiskelijoille heidän kotipaikkakunnastaan riippumatta.

Kuusamon lukion ja Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikan yhteinen terveydenhoito palvelee oppilaitoksen alueella ajanvarauksella.

Huom. Ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät 1.1.2021 alkaen YTHS palvelujen piiriin. Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuolto on myös YTHS järjestämää.