Hyppää sisältöön

Neuvolapalvelut

Neuvola

Neuvolan toimisto ja ajanvaraus on suljettu satunnaisia päiviä koronarokotusten vuoksi.

 • Ajanvaraus palvelee maanantaista torstaihin kello 8-12.

Joulun aikana poikkeukselliset neuvolan toimiston ja ajanvarauksen palveluajat:

 • Toimisto ja ajanvaraus suljettu: -to 13.1.

 

 

Neuvola on keskeinen osa perusterveydenhuollon ehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. Palvelut ovat perheille vapaaehtoisia ja maksuttomia. Kunnat vastaavat äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen järjestämisestä. Palvelut koostuvat huolellisesti toteutetuista määräaikaisista terveystarkastuksista ja terveysneuvonnasta, joissa huomioidaan yksilöiden ja perheiden tarpeet.

Neuvolatyö on verkostotyötä, jossa lapsiperheiden, nuorten ja työikäisten palveluja järjestetään yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Verkostotyö on kiinteä osa päivittäistä arkea, jossa on mukana kaupungin yksiköitä ja kolmannen sektorin toimijoita. Toimimme kaikki lapsiperheiden, nuorten ja työikäisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme osa Kuusamon perhekeskusmallia, jossa pyrimme olemaan lapsiperheiden ja nuorten tukena ja saattamaan oikean palvelun äärelle, oikeaan aikaan.

Olemme täällä teitä varten.

Kuusamon neuvola sijaitsee terveyskeskuksessa, toisessa kerroksessa. Käynti meille on B-ovesta. Jos tarvitset hissiä saapumiseen, pääset sisään kahvila Mokkaketun ovista (entiset pääovet), joista käynti röntgenin aulaan, missä hissi sijaitsee.

Lisätietoa kausi-influenssarokotuksista v 2021-22 Kausi-influenssarokotukset Kuusamossa 2021-22

Lisätietoa koronarokotusten tilanteesta Kuusamossa Koronarokotukset Kuusamossa-sivulta.

Tervetuloa neuvolaan!

p.s. löydät meidät myös instasta ja facebookista

Insta: @kuusamonneuvola

Facebook: Kuusamon neuvola

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee riskiryhmiin kuuluville 5-11v lapsille koronarokotetta, rokotetta tarjotaan myös perusterveille lapsille.

  Aikoja lasten koronarokotuksiin voi varata keskiviikkoisin klo 10-13 p. 040 153 1539.

  Walk in ilman ajanvarausta to 13.1. klo 11-18:30 Kuusamotalolla.

  Huom, kaikkien huoltajien suostumus tulee olla rokottamiseen.

   

   

   

 • Perhesuunnittelun ja ehkäisyneuvolan tavoitteena on edistää asiakkaiden seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.

  Ehkäisy- ja seksuaalineuvontaa saa neuvolasta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta. Terveydenhuollon henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Alaikäisellä, joka ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, on oikeus kieltää hoitoaan tai terveydentilaansa koskevien tietojen antaminen huoltajilleen (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 7§).

  Voit olla yhteydessä, kun tarvitset

  • raskauden ehkäisyneuvontaa ja yksilöllistä ehkäisyn suunnittelua
  • ehkäisyreseptin uusimista tai kontrollikäyntiä
  • sukupuolitauteihin liittyvää neuvontaa ja hoitoon ohjausta
  • mahdollisuuden keskustella kokonaisvaltaisesti perhesuunnittelusta, raskauden suunnittelusta
  • raskauden keskeytykseen liittyviä tutkimuksia ja jatkohoitoa
  • lapsettomuuteen liittyvää alkututkimusta ja ohjausta

  Sopivan ehkäisymenetelmän valinta edellyttää terveystaustatietojen kysymistä, haastattelua seksuaalikäyttäytymisestä ja elämäntilanteesta ja elämäntavoista yleensä. Tämä tarjoaa luontevan tilaisuuden myös seksitautien ehkäisyyn  ja seksuaalineuvontaan. Neuvolassa on myös avattu seksuaalineuvojaopiskelijan vastaanotto, josta tietoa alempana.  Aiempaa enemmän kiinnitetään huomiota ikää ja hedelmällisyyttä sekä elämäntapoja koskevaan keskusteluun ja neuvontaan.

  Soittoaika perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolan terveydenhoitajalle ma-pe kello 11:30-12:00  p. 040 860 8699.

  Muina aikoina soittopyynnöt ja ajanvaraukset neuvolan ajanvarausnumerosta ma-pe klo 8-12 p. 040 8608633.

  Kohdunkaulan syövän seulontatutkimuksiin kutsutaan 30-60 vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Kutsu tulee kirjeitse ja seulontapaikka on neuvolassa. Vastauksen tutkimuksesta saa kirjeitse kotiin.

  Mammografiat tehdään terveyskeskuksessa röntgen-osastolla.

 • Seksuaalineuvontaan voi hakeutua minkä tahansa seksuaalisuuteen liittyvän asian vuoksi.

  Seksuaalineuvonnassa voidaan käsitellä esimerkiksi:

  • eri elämäntilanteisiin liittyviä seksuaalielämän haasteita
  • läheisyyteen / vuorovaikutukseen liittyviä asioita
  • itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyviä asioita
  • seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä asioita, myös koettuun sukupuoleen liittyviä asioita (jos nämä mieltä askarruttavat)
  • seksuaalisiin mieltymyksiin liittyviä asioita
  • erilaisia seksiin liittyviä toimintahäiriöitä
  • seksuaalista haluttomuutta
  • sairauden, toimenpiteen, vamman tai lääkityksen vaikutusta seksuaalisuuteen ja seksielämään
  • voidaan myös pohtia sitä, miten seksistä saisi tyydyttävämpää

  Seksuaalineuvonnan aiheet mukautuvat yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Vastaanotolla käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Vastaanotolle voi tulla yksin tai yhdessä mahdollisen kumppanin / kumppaneiden kanssa.

  Seksuaalineuvonnan tarkoituksena on tarjota neuvoja, tukea, tilaisuus keskustella ja saada myös uusia näkökulmia. Asiakkaan kanssa etsitään yhdessä ratkaisuja mahdolliseen ongelmaan.

  Jos haluat ajan neuvontapaamiseen

  • voit olla suoraan yhteydessä ja varata ajan
   • ajanvaraaminen onnistuu puhelimitse–> soittoaika ma-pe klo: 11.30-12, puh: 040 860 8699
    • myös tekstiviestillä voi jättää yhteydenottopyynnön
  • neuvolan ajanvarauksen kautta voi jättää soittopyynnön klo: 8-10 puh: 040 860 8633
 • Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä hyvinvointieroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Neuvolassa lapsi saa myös kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet.

  Kuusamon neuvolassa perhe siirtyy äitiysneuvolan terveydenhoitajalta lastenneuvolan puolelle, jossa pyrkimys  on jatkaa käyntejä oman alueen tutun terveydenhoitajan vastaanotolla. Loma-aikoina ja ruuhkaviikoilla joudumme joskus tästä tinkimään.

  Yhteistyössä perheen kanssa pyritään löytämään erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään yksilöllinen tuki ja yksilölliset keinot turvaamaan koko perheen hyvinvointia.

  Jos olet muuttanut toiselta paikkakunnalta Kuusamoon ja tarvitset lastenneuvolan palveluita, olethan yhteydessä neuvolamme ajanvaraukseen mahdollisimman pian ma-pe klo 8-12 p. 040 860 8633.

  Lastenneuvolan tarkastusohjelma perustuu Valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (VNA 388/2011).

 • Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi myös puoliso huomioiden. Lisäksi tavoitteena on edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on myös edistää kansanterveyttä ja ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä. 

  Määräaikaisia terveystarkastuksia järjestetään äitiysneuvolassa raskausaikana ensisynnyttäjälle vähintään yhdeksän ja uudelleensynnyttäjälle vähintään kahdeksan. Näihin raskausaikaisiin käynteihin sisältyy yksi laaja terveystarkastus ja kaksi lääkärintarkastusta. Lisäksi äitiysneuvola tekee kotikäynnin raskauden lopussa ja vauvan synnyttyä. Tarpeen mukaan järjestämme lisäkäyntejä neuvolaan yksilöllisen tarpeen mukaan ja teemme moniammatillista tiimityötä esimerkiksi sosiaalityön ja lapsiperheiden kotipalvelun kanssa ja järjestämme vertaisryhmätoimintaa yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Äitiysneuvola osallistuu terveyserojen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen muun muassa varhaisen kohdennetun tuen avulla.

  Ryhmätoimintana teemme omana toimintana synnytykseen valmentavaa Raskausajan joogaa sekä Imetysryhmätoimintaa.

  Yhteistyössä paikallisen MLL PerhePesän kanssa Haikarakahvila.

  Kuusamossa ei ole synnytystoimintaa. Alueellamme on kolme synnytyssairaalaa, joista raskauden aikana valitaan itselle sopiva paikka. Synnyttämään voi mennä Ouluun, Kajaaniin ja Rovaniemelle. Synnytystä ennen raskauden aikana täytetään yhteistyössä oman äitiysneuvolan terveydenhoitajan kanssa I-pana esitiedot verkkopalvelussa.

 • Äitiyspoliklinikka toimii Kuusamon terveyskeskuksen 1. kerroksessa, lääkäreiden vastaanoton yhteydessä. Se on ajanvarauspoliklinikka, jonne tullaan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Lääkäriaika on maksullinen. Peruuttamattomasta lääkärinajasta perimme maksun.

  Seulonta-asetuksen mukaiset ultraäänitutkimukset ovat asiakkaalle maksuttomia. Maksuttomia tutkimuksia ovat varhaisraskauden ultraäänitutkimus, joka tehdään raskausviikolla 10+0–13+6, sekä ultraäänitutkimus vaikeiden rakennepoikkeavuuksien selvittämiseksi raskausviikolla 18+0−21+6 tai raskausviikon 24+0 jälkeen.

  Poliklinikka on avoinna maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona kello 8 – 15. Puhelimeen vastataan myös ma-ke.

  Poliklinikalla hoidetaan erityisseurantaa tarvitsevia raskaana olevia, joilla on esimerkiksi jokin perussairaus tai raskauden aikana ilmennyt ongelma sekä tehdään raskaudenajan ultraäänitutkimuksia.

  • Koronarokotetta suositellaan kaikille raskaana oleville, raskauden vaiheesta riippumatta
   • olisi hyvä, jos koronarokotteiden molemmat annokset olisi saatuna ennen synnytystä
  • Kokemusta ja systemaattista tutkimustietoa raskaana olevien rokottamisesta on tällä hetkellä niukasti, mutta kertynyt tutkimustieto ja käyttökokemus eivät anna viitteitä turvallisuushuolista.
  • Raskaana oleva voi halutessaan ottaa koronarokotteen.  Ennen raskautta aloitetun rokotussarjan toisen annoksen voi myös antaa raskauden aikana.
 • Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille ja heidän perheilleen suunnattu lakisääteinen terveyspalvelu, joka on saatavilla koulupäivien aikana oppilaitoksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Kyse on perusterveydenhuollon maksuttomasta palvelusta. Käynnit kouluterveydenhuollossa tapahtuvat ajanvarauksella oman oppilaitoksen terveydenhoitajalle puhelimitse tai Wilman kautta.

  Koko ikäluokan kattavat vuosittaiset terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon rungon. Lisäksi terveydenhuolto tarjoaa mahdollisuuden asioida muissakin asioissa, kuten esimerkiksi uneen, ruokailuun, mielenterveyteen tai jos on tarvetta keskustelulle.

  Luokilla 1., 5. ja 8. terveystarkastukset toteutetaan laajoina ja vanhempien/huoltajien toivotaan osallistuvan näihin tarkastuksiin. Tapaamisissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa, hyvinvointia ja oppimisen edellytyksiä. Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Terveystarkastuksiin sisältyy aina myös yksilöllinen terveysneuvonta ja tarvittaessa voidaan varata myös lisäkäynti tai ottaa mukaan moniammatillisuutta tukevaa palvelua tarvittavilta tahoilta.

  Kouluterveydenhuolto on osa koulujen monialaista opiskeluhuoltoa. Yhteistyötä tehdään opettajien, koulukuraattoreiden, perheneuvolan kanssa sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon työssä. Kouluterveydenhuolto on mukana laatimassa ja päivittämässä koulun opiskeluterveydenhuoltosuunnitelmaa.

  Kuusamossa yläkouluilla toimii myös Etsivä terveydenhoitaja, joka tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua.

 • Opiskeluterveydenhuolto on osa toisen asteen oppilaitosten opiskeluterveydenhuoltoa. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää  opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia ja näin ollen omalta osaltaan opiskelijoiden edellytyksiä opiskella mahdollisimman laadukkaasti.

  Terveystarkastus järjestetään toisen asteen ja lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille, tarkastukseen kuuluu terveydenhoitajan tarkastus. Lisäksi ensimmäisen tai toisen lukuvuoden aikana opiskelijoille järjestetään lääkärin tarkastus. Terveystarkastus on kokonaisuus, joka koostuu esitietolomakkeen pohjalta tehdystä terveyshaastattelusta, tutkimuksista ja terveysohjannasta. Opiskelija itse tuo esiin näkemyksen terveydestään, elämäntilanteestaan ja opiskelustaan sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Terveysohjanta pyrkii opiskelijaa itse huomaamaan mahdollisuudet vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja tekemään valintoja edistääkseen omaa hyvinvointiaan.

  Terveystarkastuksessa on mahdollista saada yksilöllistä jatko-ohjantaa muihin opiskeluterveydenhuollon palveluihin, kuten  mielenterveys- ja päihdepalveluihin, ehkäisy- ja seksuaalineuvontaan, suunterveydenhuoltoon ja yleislääkärille sekä muihin tarvittaviin palveluihin.

  Kunnan perusterveydenhuollon velvollisuus on järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten, lukioiden ja korkeakouluopiskelijoiden opiskelijoille heidän kotipaikkakunnastaan riippumatta.

  Kuusamon lukion ja Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikan yhteinen terveydenhoito palvelee oppilaitoksen alueella ajanvarauksella.

  Huom. Ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät 1.1.2021 alkaen YTHS palvelujen piiriin. Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuolto on myös YTHS järjestämää.

 • Alle 65-vuotiaiden terveysneuvonta ja kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset hoidetaan neuvolassa ajanvarauksella. Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet saa ilmaiseksi rokotusohjelman mukaisesti.

  Matkailijoiden terveysneuvonta ja rokotusasiat sekä rokotereseptipyynnöt hoidetaan myös neuvolassa. Matkailijan tulee olla hyvissä ajoin liikkeellä, jotta asianmukaiset rokotukset ehditään saada kuntoon ja voimaan hyvissä ajoin ennen matkaa. Hyvä aika on viimeistään kaksi kuukautta ennen suunniteltua matka-ajankohtaa varata aikaa rokotussuunnitteluun, ajan voi varata joko käyntiaikana tai soittoaikana. Matkailijan rokotteet, jotka eivät ole osa kansallista rokotusohjelmaa, asiakas ostaa reseptillä itse apteekista ja varaa pistoajan neuvolaan.

 • Maahanmuuttajien alkutarkastukset ja terveyspalvelut on keskitetty neuvolaan. Palveluihin kuuluvat maahantuloon liittyvät terveystarkastukset ja seulontatutkimukset, ohjaus ja neuvontapalvelut, perhetapaamiset sekä rokotukset. Vastaanotolla pyritään ottamaan huomioon koko perheen hyvinvointi. Terveyspalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä suun terveydenhoidon, sosiaalipalveluiden, varhaiskasvatuksen, koulujen ja kolmannen sektorin kanssa hyvinvoinnin ja kotoutumisen tukemiseksi.

  Sairasasioissa ohjaamme varaamaan ajan terveyskeskuksen vastaanotolle, äkillisissä ja akuuteissa tilanteissa ajanvaraus terveyskeskuksen päivystykseen. Neuvola tarvittaessa ohjaa ja opastaa asiakkaita ajanvarausasioissa ja muita toimijoita tulkkausvarauksissa.

  Terveystarkastukset ja terveysneuvonta on ajanvarauksella. Vastaanotolla on mahdollisuus puhelintulkkauksen käyttöön.

 • KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET KUUSAMOSSA 2021 – 2022

  Kausi-influenssarokotusten pistäminen aloitetaan Kuusamossa marraskuun alussa. Ajanvarausohjeet alempana.

  TÄLLÄ HETKELLÄ RISKIRYHMIEN ILMAISET KAUSI-INFLUENSSAROKOTTEET OVAT TÄLLÄ HETKELLÄ LOPPUNEET. AIKOJA ITSE RESEPTILLÄ OSTETTAVILLE ROKOTTEILLE VOI VARATA.

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee ilmaista kausi-influenssarokotetta, joka sisältää neljä kausi-influenssaviruskantaa ja suojan sikainfluenssaviruskantaa vastaan, seuraaville henkilöille:

  • 6 kk – 6 v ikäiset lapset
  • raskaana olevat naiset
  • sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat 7-64-vuotiaat
   • krooninen sydän- tai keuhkosairaus, kuten sydämen vajaatoiminta tai astma
   • krooninen aineenvaihduntasairaus, kuten diabetes tai lisämunuaisen kuoren vajaatoiminta
   • krooninen maksasairaus tai munuaisen vajaatoiminta
   • tauti, joka heikentää vastustuskykyä esim. leukemia, lymfooma, HIV-infektio tai pernan poiston jälkitila
   • vastustuskykyä heikentävä hoito esim. elinsiirtoon tai syöpähoitoon liittyen
   • krooninen neurologinen sairaus tai hermolihastauti, kuten MS-tauti
   • muu sairaus, joka voi altistaa vakavalle influenssalle
   • Huom! Immunosuppressiivista hoitoa saaville rokotus annetaan hoitotaukojen aikana ja vähintään 1–2 viikkoa ennen voimakasta hoitojaksoa
  • henkilö, joka asuu tai on viikoittain sisätiloissa tekemisissä vakavalle influenssalle erityisen alttiin henkilön kanssa
  • 65 vuotta täyttäneet tai sitä vanhemmat henkilöt
  • varusmiespalveluun astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset
  • sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö ja alan opiskelijat, jotka osallistuvat asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon

  Lisätietoa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta THL-sivut
  _______________________________________________________________________
  EDELLÄ MAINITTUIHIN RYHMIIN KUULUMATTOMAT voivat pyytää kausi-influenssarokotereseptin
  terveyskeskuksen neuvonnasta p. 040 860 8610 ma – ke klo 8 – 15, to – pe klo 8 – 14.

  Rokotuksen este on kuume tai aiempi voimakas anafylaktinen reaktio rokotteelle.

   

  Kotihoidon ja Kotisairaalan asiakkaiden influenssarokotukset hoidetaan kotikäyntien yhteydessä.

  Raskaana olevien naisten ja 6kk- 6-vuotiaiden lasten rokottaminen tapahtuu neuvolassa vastaanotolla käynnin yhteydessä tai ajanvarauksella neuvolan ajanvarauksesta ma-to klo 8-12 p. 040 860 8633

  Koululaisten ja opiskelijoiden rokottaminen tapahtuu ajanvarauksella oman terveydenhoitajan vastaanotolla oppilaitoksissa. Ajanvaraus omalta terveydenhoitajalta.

   

  KAIKKIEN RISKIRYHMIIN KUULUVIEN SEKÄ ITSE ROKOTTEEN OSTAVIEN AIKUISTEN JA 65-VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET KUUSAMOSSA:

  Ajan kausi-influenssa rokotukselle voi varata Takaisinsoiton kautta.
  Rokotukset alkavat marraskuun alussa.

  Takaisinsoitto on avoinna ma-to klo 10-14 p. 040 860 8313.
  Ajanvarauksessa voi olla ajoittain ruuhkaa, pyydämme kärsivällisyyttä. Soitamme takaisinsoittoon rekisteröityneisiin puheluihin 2-3 arkipäivän kuluessa. Jos puhelua ei tänä aikana tule, rekisteröityminen ei ole onnistunut, kokeilethan silloin uudestaan.

  Kausi-influenssa-aikoja voi myös varata eVarauksen kautta 16-vuotta täyttäneille osoitteesta https://kuusamo.eaika.fi/influenssarokote

  Rokotuspaikkoina ajanvarauksella RokotusCenter Kitkantie 30 sekä seniorineuvola Porkkapirtillä, Porkkatie 2.

  Paikan rokotukselle saat tietoosi aikaa varatessasi.
  ———————————————————————————————————————————

  Viikolla 46 (15.-19.11.21) voi kausi-influenssarokotteen hakea ilman ajanvarausta Kuusamotalolta, osoite Kaarlo Hännisentie 2, 93600 Kuusamo.

  ma 15.11. klo 8:30-15 sukunimen alkukirjaimen mukaan A-L
  ti 16.11. klo 8:30-15 sukunimen alkukirjaimen mukaan M-Ö

  ke 17.11. klo 8:30-17:30 avoin sukunimen kirjaimesta riippumatta
  to 18.11. klo 8:30-15 avoin sukunimen kirjaimesta riippumatta
  pe 19.11. klo 8:30-14 avoin sukunimen kirjaimesta riippumatta

  Huom!
  Rokotuksessa tulee käyttää suu-nenäsuojainta sekä noudattaa turvavälejä.
  Ethän tule rokotukselle, jos sinulla on kuumetta, hengitystie- tai vatsaoireita tai jos sinut on asetettu karanteeniin.
  Rokotuspaikalla varmennetaan rokotukselle tulijan oikeus saada ilmainen rokote. Otathan mukaan henkilöllisyystodistuksen.