Hyppää sisältöön

Neuvolapalvelut

Neuvola

Kesä-ja heinäkuun aikana neuvolan toimisto ja ajanvaraus on suljettu perjantaisin. 

Ajanvaraus palvelee ma-to kello 8-10.

 

Neuvola on keskeinen osa perusterveydenhuollon ehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. Palvelut ovat perheille vapaaehtoisia ja maksuttomia. Kunnat vastaavat äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen järjestämisestä. Palvelut koostuvat huolellisesti toteutetuista määräaikaisista terveystarkastuksista ja terveysneuvonnasta, joissa huomioidaan yksilöiden ja perheiden tarpeet.

Neuvolatoiminta kattaa äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, perhesuunnittelun ja ehkäisyneuvonnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, kohdunkaulansyövän seulontatutkimukset, maahanmuuttajien terveyspalvelut sekä rokotusneuvonnan kansalliseen rokotusohjelmaan ja matkailijoiden rokotuksiin liittyen ja aikuisneuvolan alle 65-vuotiaille.

Neuvolatyö on myös verkostotyötä, jossa lapsiperheiden, nuorten ja työikäisten palveluja järjestetään yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Verkostotyö on kiinteä osa päivittäistä arkea, jossa on mukana kaupungin yksiköitä ja kolmannen sektorin toimijoita. Toimimme kaikki lapsiperheiden, nuorten ja työikäisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme osa Kuusamon perhekeskusmallia, jossa pyrimme olemaan lapsiperheiden ja nuorten tukena ja saattamaan oikean palvelun äärelle, oikeaan aikaan. Olemme täällä teitä varten.

Kuusamon neuvola sijaitsee terveyskeskuksessa, toisessa kerroksessa. Käynti meille on B-ovesta. Jos tarvitset hissiä saapumiseen, pääset sisään kahvila Mokkaketun ovista (entiset pääovet), joista käynti röntgenin aulaan, missä hissi sijaitsee.

 

Lisätietoa koronarokotusten tilanteesta Kuusamossa täältä

 

Tervetuloa neuvolaan!

p.s. löydät meidät myös instasta ja facebookista

Insta: @kuusamonneuvola

Facebook: Kuusamon neuvola

 • Neuvola suljettu pe 4.6. klo 11–> koulutuksen vuoksi.

   

   

 • Perhesuunnittelun ja ehkäisyneuvolan tavoitteena on edistää asiakkaiden seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.

  Ehkäisy- ja seksuaalineuvontaa saa neuvolasta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta. Terveydenhuollon henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Alaikäisellä, joka ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, on oikeus kieltää hoitoaan tai terveydentilaansa koskevien tietojen antaminen huoltajilleen (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 7§).

  Voit olla yhteydessä, kun tarvitset

  • raskauden ehkäisyneuvontaa ja yksilöllistä ehkäisyn suunnittelua
  • ehkäisyreseptin uusimista tai kontrollikäyntiä
  • sukupuolitauteihin liittyvää neuvontaa ja hoitoon ohjausta
  • mahdollisuuden keskustella kokonaisvaltaisesti perhesuunnittelusta, raskauden suunnittelusta
  • raskauden keskeytykseen liittyviä tutkimuksia ja jatkohoitoa
  • lapsettomuuteen liittyvää alkututkimusta ja ohjausta

  Sopivan ehkäisymenetelmän valinta edellyttää terveystaustatietojen kysymistä, haastattelua seksuaalikäyttäytymisestä ja elämäntilanteesta ja elämäntavoista yleensä. Tämä tarjoaa luontevan tilaisuuden myös seksitautien ehkäisyyn  ja seksuaalineuvontaan. Aiempaa enemmän kiinnitetään huomiota ikää ja hedelmällisyyttä sekä elämäntapoja koskevaan keskusteluun ja neuvontaan.

  Soittoaika perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolan terveydenhoitajalle ma-pe kello 11:30-12:00  p. 040 860 8699.

  Muina aikoina soittopyynnöt ja ajanvaraukset neuvolan ajanvarausnumerosta ma-pe klo 8-12 p. 040 8608633.

  Kohdunkaulan syövän seulontatutkimuksiin kutsutaan 30-60 vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Kutsu tulee kirjeitse ja seulontapaikka on neuvolassa. Vastauksen tutkimuksesta saa kirjeitse kotiin.

  Mammografiat tehdään terveyskeskuksessa röntgen-osastolla.

 • Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä hyvinvointieroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Neuvolassa lapsi saa myös kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet.

  Kuusamon neuvolassa perhe siirtyy äitiysneuvolan terveydenhoitajalta lastenneuvolan puolelle, jossa pyrkimys  on jatkaa käyntejä oman alueen tutun terveydenhoitajan vastaanotolla. Loma-aikoina ja ruuhkaviikoilla joudumme joskus tästä tinkimään.

  Yhteistyössä perheen kanssa pyritään löytämään erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään yksilöllinen tuki ja yksilölliset keinot turvaamaan koko perheen hyvinvointia.

  Jos olet muuttanut toiselta paikkakunnalta Kuusamoon ja tarvitset lastenneuvolan palveluita, olethan yhteydessä neuvolamme ajanvaraukseen mahdollisimman pian ma-pe klo 8-12 p. 040 860 8633.

  Lastenneuvolan tarkastusohjelma perustuu Valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (VNA 388/2011).

 • Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi myös puoliso huomioiden. Lisäksi tavoitteena on edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on myös edistää kansanterveyttä ja ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä. 

  Äitiysneuvolassa tunnistetaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt sekä järjestetään viiveettä tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea. Äitiysneuvola osallistuu terveyserojen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen muun muassa varhaisen kohdennetun tuen avulla.

  Määräaikaisia terveystarkastuksia järjestetään äitiysneuvolassa raskausaikana ensisynnyttäjälle vähintään yhdeksän ja uudelleensynnyttäjälle vähintään kahdeksan. Näihin raskausaikaisiin käynteihin sisältyy yksi laaja terveystarkastus ja kaksi lääkärintarkastusta. Lisäksi äitiysneuvola tekee kotikäynnin raskauden lopussa ja vauvan synnyttyä. Tarpeen mukaan järjestämme lisäkäyntejä neuvolaan yksilöllisen tarpeen mukaan ja teemme moniammatillista tiimityötä esimerkiksi sosiaalityön ja lapsiperheiden kotipalvelun kanssa ja järjestämme vertaisryhmätoimintaa yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

  Ryhmätoimintana teemme omana toimintana synnytykseen valmentavaa Raskausajan joogaa (tällä hetkellä etänä, tauko menossa) sekä Imetysryhmätoimintaa. Kartoitamme parhaillaan raskausajan liikuntaohjauksen tarvetta.

  Yhteistyössä paikallisen MLL PerhePesän kanssa Haikarakahvila.

 • Äitiyspoliklinikka toimii Kuusamon terveyskeskuksen 1. kerroksessa, lääkäreiden vastaanoton yhteydessä. Se on ajanvarauspoliklinikka, jonne tullaan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Lääkäriaika on maksullinen. Peruuttamattomasta lääkärinajasta perimme maksun.

  Seulonta-asetuksen mukaiset ultraäänitutkimukset ovat asiakkaalle maksuttomia. Maksuttomia tutkimuksia ovat varhaisraskauden ultraäänitutkimus, joka tehdään raskausviikolla 10+0–13+6, sekä ultraäänitutkimus vaikeiden rakennepoikkeavuuksien selvittämiseksi raskausviikolla 18+0−21+6 tai raskausviikon 24+0 jälkeen.

  Poliklinikka on avoinna maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona kello 8 – 15.

  Poliklinikalla hoidetaan erityisseurantaa tarvitsevia raskaana olevia, joilla on esimerkiksi jokin perussairaus tai raskauden aikana ilmennyt ongelma sekä tehdään raskaudenajan ultraäänitutkimuksia.

  • Kokemusta ja systemaattista tutkimustietoa raskaana olevien rokottamisesta on tällä hetkellä niukasti, mutta kertynyt tutkimustieto ja käyttökokemus eivät anna viitteitä turvallisuushuolista.
  • Raskaana oleva voi halutessaan ottaa koronarokotteen.  Ennen raskautta aloitetun rokotussarjan toisen annoksen voi myös antaa raskauden aikana.
  • Raskaana olevan rokotusta tulee erityisesti harkita, jos äidillä on perustautinsa vuoksi suurentunut riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Rokotusta tulee harkita myös, jos raskaana olevalla on suurentunut riski altistua työssään koronavirukselle.
 • Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille ja heidän perheilleen suunnattu lakisääteinen terveyspalvelu, joka on saatavilla koulupäivien aikana oppilaitoksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Kyse on perusterveydenhuollon maksuttomasta palvelusta. Käynnit kouluterveydenhuollossa tapahtuvat ajanvarauksella oman oppilaitoksen terveydenhoitajalle puhelimitse tai Wilman kautta.

  Koko ikäluokan kattavat vuosittaiset terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon rungon. Lisäksi terveydenhuolto tarjoaa mahdollisuuden asioida muissakin asioissa, kuten esimerkiksi uneen, ruokailuun, mielenterveyteen tai jos tavetta keskustelulle.

  Luokilla 1., 5. ja 8. terveystarkastukset toteutetaan laajoina ja vanhempien/huoltajien toivotaan osallistuvan näihin tarkastuksiin. Tapaamisissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa, hyvinvointia ja oppimisen edellytyksiä. Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Terveystarkastuksiin sisältyy aina myös yksilöllinen terveysneuvonta ja tarvittaessa voidaan varata myös lisäkäynti tai ottaa mukaan moniammatillisuutta tukevaa palvelua tarvittavilta tahoilta.

  Kouluterveydenhuolto on osa koulujen monialaista opiskeluhuoltoa. Yhteistyötä tehdään opettajien, koulukuraattoreiden, perheneuvolan kanssa sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon työssä. Kouluterveydenhuolto on mukana laatimassa ja päivittämässä koulun opiskeluterveydenhuoltosuunnitelmaa.

 • Opiskeluterveydenhuolto on osa toisen asteen oppilaitosten opiskeluterveydenhuoltoa. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää  opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia ja näin ollen omalta osaltaan opiskelijoiden edellytyksiä opiskella mahdollisimman laadukkaasti.

  Terveystarkastus järjestetään toisen asteen ja lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille, tarkastukseen kuuluu terveydenhoitajan tarkastus. Lisäksi ensimmäisen tai toisen lukuvuoden aikana opiskelijoille järjestetään lääkärin tarkastus. Terveystarkastus on kokonaisuus, joka koostuu esitietolomakkeen pohjalta tehdystä terveyshaastattelusta, tutkimuksista ja terveysohjannasta. Opiskelija itse tuo esiin näkemyksen terveydestään, elämäntilanteestaan ja opiskelustaan sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Terveysohjanta pyrkii opiskelijaa itse huomaamaan mahdollisuudet vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja tekemään valintoja edistääkseen omaa hyvinvointiaan.

  Terveystarkastuksessa on mahdollista saada yksilöllistä jatko-ohjantaa muihin opiskeluterveydenhuollon palveluihin, kuten  mielenterveys- ja päihdepalveluihin, ehkäisy- ja seksuaalineuvontaan, suunterveydenhuoltoon ja yleislääkärille sekä muihin tarvittaviin palveluihin.

  Kunnan perusterveydenhuollon velvollisuus on järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten, lukioiden ja korkeakouluopiskelijoiden opiskelijoille heidän kotipaikkakunnastaan riippumatta.

  Kuusamon lukion ja Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikan yhteinen terveydenhoito palvelee oppilaitoksen alueella ajanvarauksella.

  Huom. Ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät 1.1.2021 alkaen YTHS palvelujen piiriin. Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuolto on myös YTHS järjestämää.

 • Alle 65-vuotiaiden terveysneuvonta ja kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset hoidetaan neuvolassa ajanvarauksella. Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet saa ilmaiseksi rokotusohjelman mukaisesti.

  Matkailijoiden terveysneuvonta ja rokotusasiat sekä rokotereseptipyynnöt hoidetaan myös neuvolassa. Matkailijan tulee olla hyvissä ajoin liikkeellä, jotta asianmukaiset rokotukset ehditään saada kuntoon ja voimaan hyvissä ajoin ennen matkaa. Hyvä aika on viimeistään kaksi kuukautta ennen suunniteltua matka-ajankohtaa varata aikaa rokotussuunnitteluun, ajan voi varata joko käyntiaikana tai soittoaikana. Matkailijan rokotteet, jotka eivät ole osa kansallista rokotusohjelmaa, asiakas ostaa reseptillä itse apteekista ja varaa pistoajan neuvolaan.

 • Maahanmuuttajien alkutarkastukset ja terveyspalvelut on keskitetty neuvolaan. Palveluihin kuuluvat maahantuloon liittyvät terveystarkastukset ja seulontatutkimukset, ohjaus ja neuvontapalvelut, perhetapaamiset sekä rokotukset. Vastaanotolla pyritään ottamaan huomioon koko perheen hyvinvointi. Terveyspalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä suun terveydenhoidon, sosiaalipalveluiden, varhaiskasvatuksen, koulujen ja kolmannen sektorin kanssa hyvinvoinnin ja kotoutumisen tukemiseksi.

  Sairasasioissa ohjaamme varaamaan ajan terveyskeskuksen vastaanotolle, äkillisissä ja akuuteissa tilanteissa ajanvaraus terveyskeskuksen päivystykseen. Neuvola tarvittaessa ohjaa ja opastaa asiakkaita ajanvarausasioissa ja muita toimijoita tulkkausvarauksissa.

  Terveystarkastukset ja terveysneuvonta on ajanvarauksella. Vastaanotolla on mahdollisuus puhelintulkkauksen käyttöön.

 •  

  Vuosittaisen kausi-influenssarokotuksen aikataulu ja pistopaikat ilmoitetaan erikseen. Ilmainen kausi-influenssa kuuluu THL määrittelemille riskiryhmille.

  Kausi-influenssarokotteen voi halutessaan ostaa myös itse. Reseptin rokotteelle voi pyytää neuvolan ajanvarauksen tai terveyskeskuksen neuvonnan kautta. Pistoajan rokotukselle voi varata neuvolaan tai terveyskeskuksen sairaanhoitajan vastaanotolle.