Hyppää sisältöön

Omaishoidon tukea voi hakea vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon järjestämiseksi omaisen tai muun läheisen avulla. Omaishoidon tuki koostuu hoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, omaishoitajan vapaista ja muista omaishoitoa tukevista palveluista.

Hoitopalkkiot v. 2022:

  • I hoitopalkkio 731,58 € / kk
  • II hoitopalkkio 485,27 €/ kk
  • hoidollisesti raskas siirtymävaihe 847,25 € / kk
  • Extra hoitopalkkio 1667,73 € / kk

Omaishoitajien vapaita voidaan järjestää:

  • palvelusetelin avulla
  • intervallihoitona / tilapäishoitona
  • sijaislomituksena
  • perhehoitona.