Hyppää sisältöön

Omaishoidontukea voi hakea vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon järjestämiseksi omaisen tai muun läheisen avulla. Omaishoidon tuki koostuu hoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, omaishoitajan vapaista ja muista omaishoitoa tukevista palveluista.

Hoitopalkkiot v. 2020 (suluissa v. 2021):

  • I hoitopalkkio 704,79 € / kk (714,02)
  • II hoitopalkkio 467,50 € / kk  (473,62)
  • hoidollisesti raskas siirtymävaihe 816,22 € / kk (826,91)
  • Extra hoitopalkkio 1606,64 € / kk (1627,69)

Omaishoitajien vapaita voidaan järjestää:

  • palvelusetelin avulla
  • intervallihoitona / tilapäishoitona
  • sijaislomituksena
  • perhehoitona.