Hyppää sisältöön

Omaishoidon tukea voi hakea vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon järjestämiseksi omaisen tai muun läheisen avulla. Omaishoidon tuki koostuu hoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, omaishoitajan vapaista ja muista omaishoitoa tukevista palveluista.

Hoitopalkkiot v. 2021:

  • I hoitopalkkio 714,02 € / kk
  • II hoitopalkkio 473,62 €/ kk
  • hoidollisesti raskas siirtymävaihe 826,91 € / kk
  • Extra hoitopalkkio 1627,69 € / kk

Omaishoitajien vapaita voidaan järjestää:

  • palvelusetelin avulla
  • intervallihoitona / tilapäishoitona
  • sijaislomituksena
  • perhehoitona.