Hyppää sisältöön
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää Kuusamon kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 1.1.2023 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tietoja ei enää päivitetä www.kuusamo.fi-verkkosivuilla. Pohteen verkkosivut löydät osoitteesta www.pohde.fi

Liikkumista tukevat palvelut

Sosiaalihuoltolain 23 §:n mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne, mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne, on ensisijainen tapa järjestää kaikille kuntalaisille soveltuva liikkuminen.

Palvelulinja Kyytimatti

Palvelulinja Kyytimatti on kaikille avointa joukkoliikennettä, joka ajaa taajama-alueella maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Tarvittaessa kuljettaja hakee / vie kotiovelle asti. Kyytimatin aikataulu on viereisessä linkissä. Ilmoita matkasta suoraan kuljettajalle puh. 040 541 3864.

Kenelle myönnetään sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki?

Kuusamon kaupunki voi myöntää oikeuden sosiaalihuoltona järjestettävään liikkumisen tukeen sosiaalihuoltolain (SHL 23§) perusteella. Tämä palvelu on lakisääteistä sosiaalipalvelua, kuitenkaan palveluun ei ole ehdotonta subjektiivista oikeutta. Palvelu on harkinnanvarainen etuus, jota myönnetään talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Palvelu kohdennetaan ensisijaisesti ikääntyneille ja vähävaraisille henkilöille, joilla on pitkäaikaisia liikkumisen vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain 23§:n mukaista liikkumista tukevia palvelua voidaan myöntää henkilölle,
jolla on erityisiä, pitkäaikaisia vaikeuksia liikkumisessa ja julkisten kulkuneuvojen käytössä,
eivätkä palvelu- tai asiointilinjat ole henkilön käytettävissä, eikä hänellä ole taloudellisia
mahdollisuuksia liikkumista tukevien palveluiden ostamiseen. Ensisijaisesti sivukylällä asuvaa ohjeistetaan käyttämään kerran viikossa ajettavia asiointikyytejä. Aikataulut eri kyläalueittain löydät tästä linkistä (avautuu uuteen välilehteen).

Kuusamon kaupungin perusturvalautakunta on määritellyt ohjeelliset tulorajat:

  • bruttotulot yhden henkilön taloudessa enintään 1400 €/kuukausi
  • kahden henkilön (avio- tai avopari) taloudessa enintään 2300 €/kk

Tuloina otetaan huomioon hakijan ja avio-/avopuolison bruttotulot; kansaneläke, työeläke, perhe-eläke, muut tulot esim. korko- ja vuokratulot ja metsän laskennallinen tuotto, mahdolliset ulkomaan eläkkeet, muu varallisuus ja talletukset, mikäli niitä enemmän kuin 5000€. Tuloina ei huomioida asumistukea, hoitotukea, rintamalisää, ylimäärästä rintamalisää sekä omaishoidon tuen palkkiota

Kuljetuspalvelupäätös tehdään hakemuksen perusteella aina asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arvioinnissa huomioidaan elämäntilanteen, elinympäristön ja vamman tai
sairauden aiheuttamat toimintarajoitteet, taloudellinen tilanne huomioiden. Myönteinen päätös oikeuttaa Kuusamon kaupungin alueella tapahtuvaan liikkumiseen. Liikkumista tukevien palveluiden päätös on henkilökohtainen. Ratkaisusta saa aina kirjallisen päätöksen, josta voi tehdä oikaisuvaatimuksen päätöksen mukana toimitettavien ohjeiden mukaisesti

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelupäätös tehdään aina
määräaikaisena pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan niin, että aina kunkin vuoden
1.8 jälkeen tehdyt päätökset ovat voimassa seuraavan kalenterivuoden loppuun asti. Palvelua tulee aina hakea uudelleen.