Hyppää sisältöön
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää Kuusamon kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 1.1.2023 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tietoja ei enää päivitetä www.kuusamo.fi-verkkosivuilla. Pohteen verkkosivut löydät osoitteesta www.pohde.fi

Kotikuntoutus ja kotisairaala

Kotikuntoutus

Kotikuntoutus toteuttaa ikääntyneille arviointi- ja kuntoutusjakson, joilla omatoiminen arjessa selviytyminen ja toimintakyky on heikentynyt, eivätkä muut palvelut ja tukitoimet ole riittäviä tukemaan kotona asumista. Kotikuntoutus mahdollistaa tehokkaan kotona tapahtuvan arjen kuntoutuksen ja arvioinnin.
Kotikuntoutusjaksolla saa ohjausta arjen toimintojen ja liikkumisen harjoitteluun, kun toimintakyky muuttuu.

Kotikuntoutus suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheisverkostonsa kanssa, jotta asuminen voi jatkua edelleen turvallisesti kotona. Kotikuntoutus kestää pääsääntöisesti 4–8 viikkoa. Jakson aikana tehdään asiakkaalle laaja-alainen RAI-toimintakykyarviointi, jonka pohjalta asetetaan kuntoutukselliset tavoitteet yhdessä asiakkaan ja läheisverkoston kanssa. Tavoitteiden etenemistä arvioidaan koko jakson ajan.

Kotikuntoutustiimiin on moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lähiavustaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti.
Asiakkaat kotikuntoutukseen ohjautuvat ikäihmisten palveluohjauksesta sekä suoraan terveyskeskuksen akuuttiosastolta (kotiutumisen yhteydessä). Kotikuntoutus tekee tiivistä yhteistyötä palveluohjauksen kanssa.
Mikäli olet huolissasi läheisesi tai itsesi kotona asumisesta, toimintakyvystä ole yhteydessä ensisijaisesti ikäihmisille suunnattuun neuvontaan ja palveluohjaukseen.

Kotisairaala

Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa asiakkaiden kotiin ja asumisyksiköihin.  Asiakkuuksiin kuuluu myös tilapäistä kotisairaanhoitoa tarvitsevat asiakkaat. Kotisairaala tekee tilannearviota asiakkaan hoidon tarpeesta yhteistyössä lääkärin kanssa.

Kotisairaalan tarjoamaa sairaanhoitoa ovat:

  • kivunhoito, suonen sisäiset antibioottihoidot ja suonen sisäiset nesteytykset
  • palliatiivinen ja saattohoito
  • lääkehoidon seuranta, kaihileikkausten jälkihoito
  • diabeteksen hoidon tasapainotus
  • ihon ja haavanhoito
  • haavanhoitoja, alipaineimuhoitoja, avannehoidon ohjausta ja opastusta
  • Verinäytteet, ym näytteenotot.
  • pienet hoitotoimenpiteet mm. ompeleiden poistot. katetroinnit

 

Kotisairaala mahdollistaa kotona ja asumisyksiköissä asuvalle henkilölle mahdollisuuden asua saattohoitovaiheessa kotona. Päätöksen asiakkuudesta tekee kotisairaalan vastuulääkäri yhdessä asiakkaan, omaisten ja hoitavan yksikön kanssa. Yksityiskodissa tapahtuva saattohoito edellyttää omaisen osallistumista asiakkaan hoitoon. Kotisairaalan tiimi tuo tarvittavaa ammatillista osaamista saattohoidon tueksi. Saattohoitovaiheen asiakkaalla on aina myös mahdollisuus siirtyä tarvittaessa lupapaikalle osastolle.

Kotisairaalahoito on asiakkaalle vapaaehtoista ja perustuu asiakkaan/omaisten omaan toiveeseen ja valintaan.

Kotisairaala toimii kaikkina viikonpäivinä klo 7-21:30.

Kotisairaalan maksut

  • kertakäynti 12.20 €
  • päivämaksu 24 € (yli 2 käyntiä/vrk)

1.1.2022 alkaen tilapäiset kotisairaalan maksut kerryttävät maksukattoa.

Erillistä kotisairaalamaksua ei peritä, mikäli asiakas on jo säännöllisen kotihoidon asiakas tai hän on ympärivuorokautisessa asumispalvelussa.