Hyppää sisältöön

Kotikuntoutus ja kotisairaala

Kotikuntoutus toteuttaa ikääntyneille arviointi- ja kuntoutusjakson, joilla omatoiminen arjessa selviytyminen ja toimintakyky on heikentynyt, eivätkä muut palvelut ja tukitoimet ole riittäviä tukemaan kotona asumista. Kotikuntoutus mahdollistaa tehokkaan kotona tapahtuvan arjen kuntoutuksen ja arvioinnin.
Kotikuntoutusjaksolla saa ohjausta arjen toimintojen ja liikkumisen harjoitteluun, kun toimintakyky muuttuu.

Kotikuntoutus suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheisverkostonsa kanssa, jotta asuminen voi jatkua edelleen turvallisesti kotona. Kotikuntoutus kestää pääsääntöisesti 4–8 viikkoa. Jakson aikana tehdään asiakkaalle laaja-alainen RAI-toimintakykyarviointi, jonka pohjalta asetetaan kuntoutukselliset tavoitteet yhdessä asiakkaan ja läheisverkoston kanssa. Tavoitteiden etenemistä arvioidaan koko jakson ajan.

Kotikuntoutustiimiin on moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lähiavustaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti.
Asiakkaat kotikuntoutukseen ohjautuvat ikäihmisten palveluohjauksesta sekä suoraan terveyskeskuksen akuuttiosastolta (kotiutumisen yhteydessä). Kotikuntoutus tekee tiivistä yhteistyötä palveluohjauksen kanssa.
Mikäli olet huolissasi läheisesi tai itsesi kotona asumisesta, toimintakyvystä ole yhteydessä ensisijaisesti ikäihmisille suunnattuun neuvontaan ja palveluohjaukseen.

Tilapäisen kotisairaanhoidon maksut kerryttävät maksukattoa.

Kotisairaalan palvelut mahdollistavat:

  • Kotiutumisen kotisairaalan tuella
  • Kotona tapahtuvan kuntoutuksen esim. akuutin hoidon jälkeen tapahtuva jatkokuntoutus sekä kotihoidon asiakkaiden tarvitseman tilapäisen kuntoutuksen.
  • Kotona ja palvelukodeissa tapahtuvan sairaanhoidon.
  • Kotona ja palvelukodeissa tapahtuvan saattohoidon.