Hyppää sisältöön
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää Kuusamon kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 1.1.2023 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tietoja ei enää päivitetä www.kuusamo.fi-verkkosivuilla. Pohteen verkkosivut löydät osoitteesta www.pohde.fi

Säännöllinen kotihoito

kesäkirje_2022_kotihoito

 

Ennen säännöllisen kotihoidon palveluita asiakkaalle toteutetaan aina arviointi- ja kuntoutusjakso, jonka tavoitteena on kartoittaa ja vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja omia voimavaroja. Jakson aikana tehdään asiakkaalle laaja-alainen RAI-toimintakykyarviointi, jonka pohjalta asetetaan kuntoutukselliset tavoitteet yhdessä asiakkaan ja läheisverkoston kanssa. Tavoitteiden etenemistä arvioidaan koko jakson ajan. Arviointi tapahtuu moniammatillisesti yhteistyössä hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

Mikäli asiakas tarvitsee edelleen jakson jälkeen säännöllisesti kotiin annettavaa palvelua, siirtyy asiakas säännöllisen kotihoidon piiriin.

Asiakas voi saada säännöllistä kotihoitopalvelua kaupungin kotihoidolta tai valita palvelusetelin, jolla hän voi ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelusetelin saatuaan asiakas voi valita itse palveluntuottajan.

Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta palveluseteliin, mutta asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelillä toteutettavasta palvelusta. Tällöin kunta on velvollinen järjestämään muulla tavoin asiakkaan tarvitsemat palvelut, kuten omana toimintana.

Ikäihmisten palvelujen asiakasmaksuista saat lisätietoa Ikäihmisten palvelujen asiakasmaksut-sivulta.