Hyppää sisältöön
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää Kuusamon kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 1.1.2023 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tietoja ei enää päivitetä www.kuusamo.fi-verkkosivuilla. Pohteen verkkosivut löydät osoitteesta www.pohde.fi

Neuvonta ja palvelu­tarpeen arviointi

Ikäihmisten asioissa auttaa matalan kynnyksen neuvonta, jossa voi halutessaan asioida myös anonyymisti. Neuvonnassa autetaan tarvittavien etuuksien ja tukien piiriin sekä arvioidaan tarvetta laajempaan palveluohjaajan tekemään palvelutarpeen arviointiin. Palveluntarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan, läheisverkoston ja eri asiantuntijoiden kanssa (esim. toimintaterapeutti/fysioterapeutti).

Kiireellisissä tilanteissa palvelutarpeen arviointi on tehtävä viipymättä 1-2 arkipäivän kuluessa. Tämä oikeus koskee kaikkia iästä riippumatta. Ei-kiireellisissä tilanteissa kunnan on järjestettävä 75 vuotta täyttäneille sekä eläkettä saavan erityishoitotukea saaville henkilöille pääsy palvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.

Ikäihmisten palveluohjaus myöntää yli 65-vuotiaille kuntalaisille turvapalveluita, liikkumisen tukea, kotihoitoa, kuntoutus- ja vuorohoitoa, asumis- ja hoivapalveluita, päivätoimintaa, omaishoidon tukea, asunnonmuutostöitä  sekä veteraanipalveluita. Ennen kuin ikääntyneelle myönnetään säännöllistä kotihoidon palvelua tai asumispalvelua, toteutetaan ensisijaisesti ikääntyneen omassa kodissa toteutettava arviointi- ja kuntoutusjakso.

Ole yhteydessä neuvonta- ja palveluohjaukseen

 • Mikäli tarvitset tietoa ikääntyneiden palveluista ja etuuksista.
 • Mikäli tarvitse ohjausta ja neuvoa hyvään ikääntymiseen ja turvalliseen arjen hallintaan.
 • Mikäli olet huolissasi omasta tai läheisesi toimintakyvystä ja turvallisesta kotona asumisesta.

Palveluohjaajat tavattavissa vain ajanvarauksella. 

 • Muistipoliklinikalta saa monipuolista muistiasioihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.
  Muistikoordinaattori tekee muistiongelmiin liittyvää selvittelyä ja sekä hoidon suunnittelua ja seurantaa. Diagnosoinnista vastaa geriatri. Geriatrin vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä.
  Muistikoordinaattori vastaa muistisairaan henkilön diagnosoinnin jälkeisen tilanteen seurannasta ja yhteistyöstä asiakkaan ja omaisten kanssa. Hänellä on kokonaisvastuu kotona asumisen tukemisesta sairauden eri vaiheissa yhteistyössä geriatrin kanssa.

  Tärkeitä linkkejä:

  Muistiliitto (avautuu uuteen välilehteen)
  Hoitotahto (avautuu uuteen välilehteen)
  Edunvalvontavaltuutus (avautuu uuteen välilehteen)
  Koillismaan seudun muistiyhdistys (avautuu uuteen välilehteen)

  Lisätietoja:

  • Muistikoordinaattori Kirsi Mustaniemi puh. 040 860 8015 (ma-pe klo 9 – 12)
  • Muistikoordinaattori,  puh. 040 193 6856 (ma-pe klo 9 – 12)
 • Seniorineuvola on tarkoitettu kaikille 65 vuotta täyttäneille. Seniorineuvola tukee ikääntyvien itsenäistä toimintakykyä ja hyvinvointia ennakoivasti terveyden- ja sairaanhoidon palveluin.
  Kun haluatte keskustella omaan hyvinvointiinne liittyvistä asioista laajemmin, toivomme että varaatte etukäteen ajan.

  Ajanvaraus

  • maanantaina, tiistaina ja torstaina klo 8-9 puhelinnumero 040 860 8040.
  • Muina aikoina emme välttämättä voi vastata puheluihin, mutta soitamme takaisin aina vapauduttua.

  Seniorineuvolan sairaanhoitaja kutsuu vuosittain 75 vuotta täyttävät terveystapaamiseen. Tapaamisessa keskustellaan hyvästä ikääntymisestä, terveydentilasta sekä päivittäisestä arjesta. Tapaamisessa saatte tietoa ja ohjausta siitä miten voitte itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinne ja toimintakykyynne.

  Sairaanhoitaja Susanna Määttä puh. 040 860 8040

 • Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut henkilö. Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta, kun taas viranomaisilla on Vanhuspalvelulain 25 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus. lmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta tehdään, kun on huoli iäkkäästä henkilöstä.

  Milloin ilmoitus tehdään?

  • On syytä huolestua iäkkään henkilön hyvinvoinnista esimerkiksi silloin, kun iäkäs henkilö ei selviydy käytössään olevilla palveluilla mm. ravitsemuksen turvaamisesta, lääkehuollosta, hygienianhoidosta
  • iäkäs henkilö asuu puutteellisesti varustetussa asunnossa tai asumisolosuhteet ovat muutoin epätarkoituksenmukaiset
  • iäkäs henkilö ei selviydy enää itsenäisesti asioidensa hoidosta
  • iäkäs henkilö ei osaa / pysty hakeutumaan tarvitsemiinsa sosiaali- / terveydenhuollon palveluihin
  • iäkästä henkilöä kaltoin kohdellaan
  • iäkäs henkilö käyttää päihteitä kohtuuttomasti vaarantaen oman terveytensä
  • iäkäs henkilö vaarantaa oman turvallisuutensa / terveytensä
  • iäkkäällä henkilöllä on ilmeinen tarve apuvälineille
   Vanhuspalveluiden työntekijöillä on velvollisuus tutkia jokainen ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta.
   Ilmoituksen voi tehdä soittamalla ikäihmisten yleiseen neuvonta ja palveluohjausnumeroon ma-pe klo 9.00 – 12.00 puh. 040 860 8700.

Lisätietoja palvelusta antaa