Hyppää sisältöön

Jos kotona asumista tukevat palvelut eivät enää takaa turvallista asumista kotona, on olemassa erilaisia vaihtoehtoja asumismuodoksi. Edellytyksenä palveluasumiseen ohjautumiselle on, että asiakkaalla on ollut käytössään kaikki kotona asumista tukevat palvelut ja niiden vaikutus asiakkaan toimintakykyyn on arvioitu. Asiakkaan palveluntarpeen muuttuessa kotihoito lisää asiakkaalle palveluja ja mahdollisesti käytössä on myös tehostettu kotikuntoutus. Asiakkaan kotona asumisen tukemiseksi on pohdittu ja käytetty kaikki hoito, kuntoutus- ja sosiaalityön keinot ja menetelmät, jotka ovat käytettävissä.

Perhehoito:

Perhehoito on yksi vaihtoehto ikäihmisten hoidon ja asumisen järjestämiseksi lyhyt – ja pitkäaikaisesti. Perhehoidolla tarkoitetaan hoidettavan tarpeiden mukaisen perheenomaisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.  Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteita.

Perhehoidon taksat: 

  • Pitkäaikainen perhehoito 1111,80 e / kk
  • Kulukorvaus 619,32 e / kk
  • Lyhytaikainen perhehoito 83,29 e / pv
  • Kulukorvaus 21,41 e / pv
  • Osavuorokautinen perhehoito 55,52 e / pv
  • Kulukorvaus 16,05 e / pv
  • Perhehoito hoidettavan kotona 61,11 e/ pv (ei makseta kulukorvausta)

Lisätietoa perhehoidosta: Palveluohjaaja Jenny Manner puh. 040 581 4328

Asumispalvelut luokitellaan niissä saatavien palvelujen mukaan:

  • palveluasuminen (yöturvalla tai ilman)
  • tehostettu palveluasuminen (yövalvonta).

Asumispalveluita järjestetään kaupungin omana toimintana sekä yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna ja palvelusetelillä. Mikäli ikääntynyt on oikeutettu asumispalveluihin, voi hän hakemuksessaan tuoda esille ensisijaiset yksikkötoiveet. Suurimmaksi osaksi asumispalvelut järjestetään Kuusamossa palvelusetelillä. Palvelusetelin saatuaan asiakas voi aina valita itse palveluntuottajan. Asiakkaalla ei ole kuitenkaan subjektiivista oikeutta palveluseteliin, mutta asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelillä toteutettavasta palvelusta. Tällöin kunta on velvollinen järjestämään muulla tavoin asiakkaan tarvitsemat palvelut, kuten ostopalvelulla.

Lue lisää asumispalveluiden kustannuksista Ikäihmisten palvelujen asiakasmaksut-sivulta.

Lisätietoa asumispalveluista: