Hyppää sisältöön

Jos olet tyytymätön hoitoon, kohteluun tai palveluun; pyri aina ensisijaisesti keskustelemaan tyytymättömyydestäsi asianosaisen yksikön kanssa. Asiat selviävät parhaiten ja nopeimmin siellä missä ne ovat tapahtuneetkin. Voit myös antaa palautteesi palvelusta yksikön palautelaatikkoon tai alla olevalla sähköisellä palautelomakkeella.

Avaa Sosiaali -ja terveyspalveluiden asiakaspalautelomake

Muistutus ja potilasasiamies

Jos tyytymättömyys ei selviä keskustelemalla, potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen terveyskeskuksen ylilääkärille.

Lue lisää potilaan oikeuksista Valviran sivuilta: Potilaan asema ja oikeudet

  • muistutus on helppo ja nopea keino ilmaista mielipiteitä
  • muistutus antaa hoitavalle yksikölle tilaisuuden korjata nopeasti epäkohtia
  • potilas saa vastauksen korjaavista toimenpiteistä kuukauden kuluessa
  • tarvittaessa järjestetään keskustelutilaisuus asianosaisten kesken
  • muistutuksesta ei tehdä merkintää potilasasiakirjoihin
  • Jos muistutusta tehtäessä ilmenee, että on kyse potilasvahingosta tai vahingonkorvauksesta, potilasasiamies auttaa vireillepanossa. Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta kannella hoidosta tai kohtelusta terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille.

Potilasvakuutus korvaa potilaalle sairauden- tai terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista potilasvahingoista. Pääset Potilasvakuutuskeskuksen sivuille tästä linkistä: Potilasvakuutuskeskus

Lääkevahinkovakuutus korvaa lääkkeen aiheuttamista odottamattomista sairauksista tai vammasta aiheutuneista kustannuksista.