Hyppää sisältöön
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää Kuusamon kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 1.1.2023 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tietoja ei enää päivitetä www.kuusamo.fi-verkkosivuilla. Pohteen verkkosivut löydät osoitteesta www.pohde.fi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiointilomakkeet

Tälle sivulle on koottu sosiaali- ja terveyspalveluiden sähköiset lomakkeet sekä niihin liittyvät ohjeistukset.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaspalaute

Voit antaa palautetta nimettömänä Kuusamon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista. Palautteet käsitellään tapauskohtaisesti siinä toimipisteessä, jota palaute koskee.

Jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä palautteesi perusteella, ole hyvä ja jätä yhteystietosi. Ethän kirjoita palautteeseen arkaluonteista tietoa.

Huomioithan, että henkilökohtainen asiointi hoidetaan puhelimitse tai sähköisten palveluiden avulla. Katso palvelujen yhteystiedot sivulta Sosiaali- ja terveyspalvelut.

Avaa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaspalautelomake

Tunnistautumista edellyttävät sähköiset lomakkeet

Sähköiset lomakkeet edellyttävät vahvaa tunnistautumista, jossa hyödynnetään Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistusta. Lisätietoa ja ohjeita Suomi.fi-tunnistuksesta.

Vahva tunnistautuminen voidaan tehdä mobiilivarmenteella, verkkopankkitunnuksilla tai varmennekorteilla. Tunnistautunut käyttäjä voi halutessaan kirjautua ulos lomakkeelta ja jatkaa täyttöä myöhemmin uudelleen, menettämättä jo syöttämiään tietoja. Keskeneräisen lomakkeen tietosisältöä säilytetään 30 päivän ajan.

 • Perusteena tietojen pyynnölle on Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta tai Euroopan unionin tietosuoja-asetus. Julkisuuslain 11 § nojalla voidaan pyytää myös muita kuin itseä koskevia tietoja.

  Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan nojalla voidaan pyytää vain itseä koskevia tietoja. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy luovuttamasta tietoja, rekisterinpitäjä antaa kirjallisen kieltäytymistodistuksen, jossa kerrotaan kieltäytymisen syy.

  Täytä lomake mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti. Tietopyynnön yksilöinti edistää vastauksen mahdollisimman pikaista saantia.

  Avaa tästä Asiakas- ja potilastietojen pyyntölomake. Lomake avautuu uuteen ikkunaan.

 • Potilaslain 13 §:n 5 kohdan mukaan kuolleen henkilön elinaikana annettuja terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin, kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien toteuttamiseksi.

  Luovutuksen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Tämän salassapitovelvollisuuden rikkominen on rangaistavaa rikoslain asianomaisten säädösten mukaisesti. Vainajan potilastietojen pyyntöön on liitettävä virkatodistus tai muu virallinen asiakirja, jolla tietoja pyytävä osoittaa olevansa lähiomainen tai vainajan eläessään läheiseksi nimeämä.

  Pyydämme toimittamaan lisäselvityksenä esim. virkatodistuksen.

  Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy luovuttamasta tietoja, rekisterinpitäjä antaa kirjallisen kieltäytymistodistuksen, jossa kerrotaan kieltäytymisen syy.

  Täytä lomake mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti. Tietopyynnön yksilöinti edistää vastauksen mahdollisimman pikaista saantia. Avaa tästä Hakemuslomake vainajan tietojen luovuttamiseksi. Lomake avautuu uuteen ikkunaan.

 • Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen tai terveyskeskuksen terveysaseman haluamastaan Suomen kunnasta. Valinnanvapaus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa, kotisairaanhoitoa, työterveyshuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.

  Katso lisätietoja sivulta Terveyskeskuksen vaihto

  Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle tai terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

  Osoitteen vaihtumisen yhteydessä terveysasema ei muutu automaattisesti, vaan vaatii uuden ilmoituksen. Asiakas on velvollinen itse huolehtimaan osoitetietojen muutosten ilmoittamisesta, koska osoitetiedot eivät päivity valittuun terveyskeskukseen väestöpäivityksen yhteydessä.

  Huomaathan, tämän lomakkeen tuloste tulee toimittaa entisen tai tulevan terveyskeskuksen tai terveysaseman kuntaan. Tarkempi ohje itse lomakkeessa, jonka voit avata tästä linkistä Ilmoitus terveyskeskuksen tai -aseman valinnasta. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

 • Lokitietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella pyydetään lokitietoja:

  • terveyspalveluista
  • sosiaalipalveluista
  • ikäihmisten palveluista

  Asiakkaalla on oikeus saada asiakastietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajalta kirjallisesta pyynnöstä viivytyksettä lokirekisterin perusteella maksutta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.

  Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

  Lue lisää Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021, 26 §. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

  Avaa tästä Lokitietojen tarkastuspyyntölomake. Linkki avautuu uuteen ikkunaan. Täytä lomake mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti.

 • Rekisteritietojen oikaisuvaatimus -lomakkeella voit pyytää oikaisuvaatimusta:

  • terveyspalveluista
  • sosiaalipalveluista
  • ikäihmisten palveluista

  Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy oikaisemasta tietoja, rekisterinpitäjä antaa kirjallisen kieltäytymistodistuksen, jossa kerrotaan kieltäytymisen syy.

  Avaa tästä Rekisteritietojen oikaisuvaatimuslomake. Linkki avautuu uuteen ikkunaan. Täytä lomake mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti.

 • Jokaisella henkilöllä on oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta. Tämän lisäksi hakijalla, valittajalla tai muulla henkilöllä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta (myös sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta) tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos se voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

  Asianosaisella ei kuitenkaan ole oikeutta saada sellaista asiakirjaa, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua taikka muuta erittäin tärkeää yksityistä etua.

  Tämä oikeus ei ole mikään laaja tiedonhankintakeino, vaan koskee ainoastaan sellaisia vireillä olevia tai olleita asioita, joissa päätetään tai on päätetty jonkun oikeudesta, edusta tai velvollisuudesta ja tietoa on oikeus saada vain asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta.

  Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy luovuttamasta tietoja, rekisterinpitäjä antaa kirjallisen kieltäytymistodistuksen, jossa kerrotaan kieltäytymisen syy.

  Avaa tästä Toista henkilöä koskeva tiedonsaantipyyntölomake. Täytä toista henkilöä koskeva tiedonsaantipyyntölomake mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti.

  Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 16 § ja 17 §

  Lue lisää 16 § Suostumus tietojen antamiseen

  Lue lisää 17 § Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan hoidon ja huollon turvaamiseksi

  Linkit lakiteksteihin avautuvat uuteen ikkunaan.