Hyppää sisältöön

Tutussa kodissa -hanke

Tutussa kodissa -kehittämishankkeessa tavoitteena on ikäihmisten asumisen ratkaisuja monipuolistava joustavan palvelun toimintamalli, jossa yhteisöllisyys ja ikäihmisen yksilölliset tarpeet ovat keskiössä. Lähtökohtana on, että joustavan palvelun asumismallin avulla ikäihmisten on mahdollista asua yhteisöllisesti ja itsenäisesti tutussa kodissaan lähellä palveluja elämän loppuun saakka.

Puolivälikatsaus

Katso Tutussa kodissa -hankkeen puolivälikatsaus alta:

Ohita upotus

Tutussa kodissa -kehittämishankkeessa tavoitteena on ikäihmisten asumisen ratkaisuja monipuolistava joustavan palvelun toimintamalli, jossa yhteisöllisyys ja ikäihmisen yksilölliset tarpeet ovat keskiössä. Lähtökohtana on, että joustavan palvelun asumismallin avulla ikäihmisten on mahdollista asua yhteisöllisesti ja itsenäisesti tutussa kodissaan lähellä palveluja elämän loppuun saakka.

Kalajoen, Oulun ja Kuusamon yhteinen Tutussa kodissa -kehittämishanke on yksi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamista Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille -hankkeista (JOPA), joita toteutetaan viidellä eri alueella Suomessa. Hanke on osa ikäohjelmaa, jonka keskeisenä tavoitteena on varautua väestön ikääntymiseen laaja-alaisesti ja kestävästi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 75 vuotta täyttäneet, ikäihmisten omaiset ja läheiset sekä hyvinvointi- ja palveluverkostot. Ikäihmisellä on olennainen rooli oman arkensa ja voimavarojensa asiantuntijana joustavan palvelun toimintamallia kehitettäessä ja kokeiltaessa. Hankkeen tavoitteena on, että ikäihmisen ikäystävällinen asuinympäristö on kodikas, viihtyisä, esteetön ja turvallinen, jossa kannustetaan osallisuuteen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä ylläpitämiseen. Ikäystävällisessä asuinympäristössä asumispalvelut ovat laadukkaita ja siellä on asukkaan tarpeita vastaava henkilöstö.

Hankkeen hallinnoijana toimii Kalajoen kaupunki, osatoteuttajina Kuusamon kaupunki ja Oulun kaupunki. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Tutussa kodissa -kehittämishankkeelle valtionavustusta yhteensä 253 000 euroa, joka on 80 prosenttia kustannusarviosta (316 250 euroa).

Hanke toteutetaan 4.10.2021-31.12.2022 välisenä aikana. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö Kalajoen kaupungilla ja kolme projektisuunnittelijaa. Jokaiseen toteuttajaorganisaatioon on palkattu oma projektisuunnittelija. Kuusamossa projektisuunnittelijana työskentelee Virpi Vimpari.

Lisätietoja hankkeesta

Projektisuunnittelija Virpi Vimpari, virpi.vimpari@kuusamo.fi, 040 860 8303

Projektipäällikkö Iina Aro, iina.aro@kalajoki.fi, 040 645 3635