Hyppää sisältöön

Muu koulutustarjonta

 • Opisto on vapaan sivistystyön keskus kaikenikäisille. Sen ovet ovat avoinna pohjakoulutuksesta riippumatta sekä paikallisille että Kuusamon ulkopuolelta saapuville opiskelijoille.

  Tästä linkistä löydät lisätietoa Kuusamo-opistosta Kuusamo-opisto

 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto on perustettu vuonna 1951. Kuusamon toimipaikka on toiminut vuodesta 1974. Kesäyliopisto tarjoaa koulutuspalveluja eri asiakasryhmille. Pääosa opetuksesta on avointa yliopisto-opetusta ja ammatillista täydennyskoulutusta, joiden lisäksi järjestetään valmentavia ja harrastustavoitteisia kursseja. Ohjelmistoon sisältyy myös erilaisia yleisötilaisuuksia. Kesäyliopiston opetus on pääsääntöisesti kaikille avointa aikaisemmasta pohjakoulutuksesta tai iästä riippumatta.

  Kesäyliopisto järjestää runsaasti myös tilauskoulutusta. Tilauskoulutukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kesäyliopiston koulutussuunnittelijoihin.

  Lisätietoa kesäyliopiston toiminnasta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

 • KSAK Oy:ssä autetaan asiakasta nostamaan osaamistasoaan ja parantamaan kilpailukykyään koulutuksen, valmennuspalvelujen ja työelämän kehittämistoiminnan keinoin yhteistyössä kumppaneiden kanssa Pohjois-Suomen alueella.

  Lisätietoja löydät linkistä KSAK

 • Ksakki ry on perustettu vastaamaan kuntoutuksen, valmennuksen ja työllistämisen tarpeisiin. Meidän tehtävänämme on tuottaa ja kehittää sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen sekä asumisen palveluja.

  Lisätietoja löydät linkistä Ksakki ry

 • Kajaanin ammattikorkeakoulu palvelee toiminnallaan alueen kehitystarpeita hyvinvoinnin, teknologian ja viestinnän sekä matkailun alueilla.

  Lisätietoja löydät linkistä KAMK

 • Alueeseen kohdistuvan tutkimus- ja kehitystoiminnan painopistealueina ovat olleet luonto ja luonnonvarat ja matkailu.

  Tutkimustoiminnan perustan luo yhteistyöohjelma Oulun yliopiston kanssa sekä Oulun yliopiston Oulangan tutkimusaseman toiminta.

  Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopisto toimii Kuusamossa osana palvelukokonaisuutta. Kesäyliopiston tarjontaan kuuluvat avoimen yliopiston kurssit

  Tästä linkistä löydät lisätietoa Oululangan tutkimusasemasta   Oulangan tutkimusasema

  Tästä linkistä löydät lisätietoa Oulun yliopistosta Oulun yliopisto

  Tästä linkistä löydät lisätietoa Kesäyliopistosta Kesäyliopisto

   

 • Maahanmuuttajien valmistava opetus on perusopetuslain mukaan tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

  VALO-luokat opiskelevat oman opetussuunnitelmansa mukaisesti ja oppilaita integroidaan yleisopetusluokkien tunneille mahdollisuuksien mukaan esim. taito- ja taideaineissa.

  Lisätietoja koulun rehtorilta Nilon koulu

   

 • Perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan tarjoamalla mahdollisuutta opiskella suomea toisena kielenä. Opetuksen päämääränä on, että oppilas saavuttaa sellaiset kielen perustaidot, että hän pystyy toimimaan ja opiskelemaan ympäröivässä kieliyhteisössä tasavertaisena muiden kanssa.

  Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä. Kyseinen oppimäärä eroaa äidinkielen, toisen kotimaisen kielen sekä vieraan kielen opetuksesta monin tavoin. S2-opetus ei ole suomen kielen tuki- tai erityisopetusta, vaan sillä on omat tavoitteensa, sisältönsä ja arviointikriteerinsä, joita opetuksessa tulee noudattaa.

  Lisätietoa löytyy opetushallituksen sivulta  Opetushallitus sekä Nilon koulun rehtorilta Nilon koulu.

Kuusamo Kampus

Kuusamo Kampus – monipaikkaiset oppimis- ja toimintaympäristöt yhteistyöalustana -hankkeen tavoitteena on rakentaa monipaikkainen alueen ja sen lähiympäristön elinvoimaa edistävä monialainen toisen- ja korkea-asteen koulutuksen oppimisympäristö.

 

Lue lisää hankkeesta