Hyppää sisältöön

Ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä

Erityisen häiritsevästä tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnosta on ympäristönsuojelulain mukaan tehtävä kirjallinen ilmoitus.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä yksityishenkilön talouteen (esim. rakentaminen) liittyvästä toiminnasta eikä ympäristöluvan omaavasta toiminnasta.

Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen johdosta tehdään päätös, jossa voidaan antaa määräyksiä esimerkiksi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä sekä tiedottamisesta asukkaille.