Hyppää sisältöön

Teollisuusalueen osayleiskaava

Kaavoitustyön tavoitteena on luoda edellytykset erilaisten teollisuustoimintojen ja yhdyskuntahuoltoa tukevien toimintojen sijoittumiselle alueelle.
Teollisuusalueen osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sillä tarkkuudella, että rakentaminen voi perustua joko asemakaavaan tai suunnittelutarvelupiin.

Kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Valituksen käsittely on kesken. Kaupunginhallitus määräsi Teollisuusalueen osayleiskaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman muilta osin. Lukuun ottamatta asumisen aluetta (A), Vihta-arontien liittymän sulkemista ja osoitettua uutta ohjeellista kulkuyhteyttä Vihta-arontieltä uudelle kulkuyhteydelle valtatieltä 20 teollisuusalueelle.