Hyppää sisältöön

Pyhäjärven rantayleiskaavan muutos

Pyhäjärven rantayleiskaava (karttaosa 1/2) ja siihen liittyvä Rukajärven kyläkaava (karttaosa 2/2) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa mmm. Lainvoimaiseksi kaava on tullut 10.11.2011. Yleiskaavamääräyksen 1 mukaan: Rantayleiskaavaa käytetään rakennusluvan myöntämisen perusteena rantavyöhykkeellä MRL 72 § ja Rukajärven kylän alueella (karttaosa 2/2) asuinrakennuksille MRL 44 §:n mukaisesti. MRL 44 § määräys on voimassa 10 vuotta kaavan voimaan tulosta. Rantayleiskaavan hyväksymisen jälkeen MRL on muuttunut. Lakimuutoksessa 21.4.2017/230 poistettiin pykälästä 44 kymmenen vuoden määräaika oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräykseltä kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kaavamuutoksella yleiskaavamääräystä muutetaan siten, että määräys kymmenen vuoden voimassaolosta jätetään pois.

Kaavaehdotus nähtävillä 31.3.-29.4.2022.