Hyppää sisältöön

Pyhäjärven rantayleiskaavan muutos

Pyhäjärven rantayleiskaava (karttaosa 1/2) ja siihen liittyvä Rukajärven kyläkaava (karttaosa 2/2) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa mmm. Lainvoimaiseksi kaava on tullut 10.11.2011. Yleiskaavamääräyksen 1 mukaan: Rantayleiskaavaa käytetään rakennusluvan myöntämisen perusteena rantavyöhykkeellä MRL 72 § ja Rukajärven kylän alueella (karttaosa 2/2) asuinrakennuksille MRL 44 §:n mukaisesti. MRL 44 § määräys on voimassa 10 vuotta kaavan voimaan tulosta. Rantayleiskaavan hyväksymisen jälkeen MRL on muuttunut. Lakimuutoksessa 21.4.2017/230 poistettiin pykälästä 44 kymmenen vuoden määräaika oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräykseltä kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kaavamuutoksella yleiskaavamääräystä muutetaan siten, että määräys kymmenen vuoden voimassaolosta jätetään pois.