Hyppää sisältöön

Virkkulan ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus

Kaavoituksen tarkoituksena on suunnitella alueen maankäyttö siten, että maanomistajat voivat käyttää, suunnitella ja hyödyntää omistamiaan alueita lomarakentamiseen ja pienimuotoiseen matkailuun suunnitelmallisesti. Alueelle on tarkoitus sijoittaa normaaliin lomarakentamiseen tai matkailuun tarkoitettuja rakennuspaikkoja pääasiassa irti rannasta, mutta osittain rantavyöhykkeelle. Palveluita alueelle ei sijoiteta. Tarkempi pohjakartta on laadittu aiemman kaavan yhteydessä ja nyt laitettu ajan tasalle.