Hyppää sisältöön

Ullanmaan ranta-asemakaavan muutos

Työn tarkoituksena on muuttaa ranta-asemakaavaa siten, että rakennusoikeudet ja kaavamääräykset vastaavat tämän hetken vaatimuksia ja Kuusamon yleiskaavan linjauksia. Rakennuspaikkojen määrä säilyy ennallaan. Sijaintiin tehdään pieniä muutoksia ja kaksi rakennuspaikkaa muutetaan pysyvään
asumiseen. Rakennetut tiet, vesi- ja viemärilinjat, ladut yms. otetaan huomioon muutoksessa. Pohjakartta laitetaan ajan tasalle.