Hyppää sisältöön

Hakojärven ranta-asemakaavan osittainen muutos

Työn tarkoituksena on muuttaa ranta-asemakaavaa siten, että rakennusoikeudet, käyttötarkoitukset ja kaavamääräykset vastaavat tämän hetken vaatimuksia ja maanomistajan näkemyksiä. Rakennuspaikkojen määrään ja sijaintiin ei tehdä merkittäviä muutoksia. Pohjakartta laitetaan ajan tasalle. Nykyinen ranta-asemakaava on hyväksytty Kuusamon kunnanvaltuustossa 31.5.1993 § 70. Hakojärven etelärannalle on hyväksytty kaavanmuutos yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 21.11.2018 § 224.