Hyppää sisältöön

Hakojärven ranta-asemakaavan osittainen muutos

Työn tarkoituksena on muuttaa ranta-asemakaavaa siten, että rakennusoikeudet, käyttötarkoitukset ja kaavamääräykset vastaavat tämän hetken vaatimuksia ja maanomistajan näkemyksiä. Rakennuspaikkojen määrään ja sijaintiin ei tehdä merkittäviä muutoksia. Pohjakartta laitetaan ajan tasalle. Nykyinen ranta-asemakaava on hyväksytty Kuusamon kunnanvaltuustossa 31.5.1993 § 70. Hakojärven etelärannalle on hyväksytty kaavanmuutos yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 21.11.2018 § 224.

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 10.9.-9.10.2020

  Kaava-asiakirjat:

 • Kaavaluonnos nähtävillä: 3.6.-2.7.2021

  Kaava-asiakirjat:

 • Kaavaehdotus nähtävillä 27.1.-25.2.2022

  Kaava-asiakirjat:

 • Yhdyskuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 20.4.2022 54 § hyväksynyt Hakojärven ranta-asemakaavaan osittaisen muutoksen kortteleiden 19-24 ja 32-33 viheraluiden osalta. Lautakunta hylkää ranta-asemakaavan korttelin 30 osalta viheralueineen.

 • Hakojärven ranta-asemakaavan osittainen muutos, korttelit nro 19-24 ja 32-33 viheralueineen on kuulutettu lainvoimaan 22.6.2022.

  Hakojärven ranta-asemakaavan osittainen muutos, kortteli nro 30 viheralueineen on hylätty. Päätös on kuulutettu lainvoimaan 22.6.2022.