Hyppää sisältöön

Rukan asemakaavan muutos korttelissa 136 sekä siihen liittyvillä retkeily- ja ulkoilu- ja katualueilla

Asemakaavan muutoksella korttelin 136 tonttia 3 laajennetaan retkeily- ja ulkoilu- sekä katualueille, jotta tontti 3 voidaan jakaa kahdeksi tontiksi 3 ja 6. Lisäalue mahdollistaa pysäköinnin ja lumenkeräyksen järjestämisen tonttien rajojen sisäpuolelle katu- ja viheralueen sijaan.

Kaavamuutos on kuulutettu lainvoimaan 24.6.2021.  

 

 

 • Osallistumis- ja arviontisuunnitelma nähtävillä 2.4.-4.5.2020

  Kaava-aineisto:

 • Kaavaehdotus nähtävillä 11.2.2021-12.3.2021

  Kaava-aineisto:

 • Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 21.4.2021 § 53 hyväksynyt Rukan asemakaavan muutoksen korttelissa 136 sekä siihen liittyvillä retkeilyja ulkoilu- ja katualueilla.

   

  Hyväksytyt kaava asiakirjat:

   

 • Rukan asemakaavan muutos korttelissa 136 sekä siihen liittyvillä retkeily- ja ulkoilu- ja katualueilla on kuulutettu lainvoimaan 24.6.2021.