Hyppää sisältöön

Rukan asemakaavan muutos korttelissa 136 sekä siihen liittyvillä retkeily- ja ulkoilu- ja katualueilla

Asemakaavan muutoksella korttelin 136 tonttia 3 laajennetaan retkeily- ja ulkoilu- sekä katualueille, jotta tontti 3 voidaan jakaa kahdeksi tontiksi 3 ja 6. Lisäalue mahdollistaa pysäköinnin ja lumenkeräyksen järjestämisen tonttien rajojen sisäpuolelle katu- ja viheralueen sijaan.

Kaavaehdotus nähtävillä 11.2.2021-12.3.2021.