Hyppää sisältöön

Kirkonseudun asemakaavan muutos seurakunnan alueella, ns. Pappilan pellolla

Asemakaavahankkeessa tutkitaan laadukkaan ja monipuolisen asumiseen painottuvan asuinalueen sijoittamista Kuusamonjärven ja Torankijärven väliselle kannakselle ns. Pappilan peltojen alueelle. Kaavaprosessissa tutkitaan tieliikenneyhteystarpeet sekä virkistysreittien, latujen ja moottorikelkkareitin linjaukset. Kaavatyössä tarkistetaan kirkko- ja hautausmaa-alueiden sekä seurakuntakeskuksen ja pappilan tontin aluevarausmerkinnät. Suunnittelussa huomioidaan alueen kulttuuri- ja maisema-arvot, sekä luonto- ja arkeologisen selvityksen tulokset. Kaavaratkaisussa mahdollistetaan Kuusamon taajaman laajeneminen Kuusamojärven ja Torankijärven väliselle kannakselle.

Seurakunnan alueen (Pappilan peltojen) kaavahanketta koskeva luonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestetään 14.12.2022 klo 17.00 Kuusamon kaupungintalolla, kokoushuoneessa Mänty, 2.kerros.