Hyppää sisältöön

Kirkonseudun asemakaavan muutos seurakunnan alueella, ns. Pappilan pellolla

Asemakaavahankkeessa tutkitaan laadukkaan ja monipuolisen asumiseen painottuvan asuinalueen sijoittamista Kuusamonjärven ja Torankijärven väliselle kannakselle ns. Pappilan peltojen alueelle. Kaavaprosessissa tutkitaan tieliikenneyhteystarpeet sekä virkistysreittien, latujen ja moottorikelkkareitin linjaukset. Kaavatyössä tarkistetaan kirkko- ja hautausmaa-alueiden sekä seurakuntakeskuksen ja pappilan tontin aluevarausmerkinnät. Suunnittelussa huomioidaan alueen kulttuuri- ja maisema-arvot, sekä luonto- ja arkeologisen selvityksen tulokset. Kaavaratkaisussa mahdollistetaan Kuusamon taajaman laajeneminen Kuusamojärven ja Torankijärven väliselle kannakselle.

 

 

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 16.9.-18.10.2021

  • Kaavaluonnos nähtävillä 30.11.2022-31.1.2023

  • Kaavaehdotus nähtävillä 13.9.-12.10.2023

  • .

  • .