Hyppää sisältöön

Laadinnassa olevat kaavat

Näillä sivuilla on esitetty kaikki Kuusamon kaupungissa käynnissä olevat asema-, ranta-asema ja yleiskaava hankkeet. Kaavan nettisivu toimii kaavan keskeisenä tiedonjakokanavana koko kaava prosessin ajan. Kaava-aineisto poistuu nettisivulta 2 kuukauden kuluttua kaavan saatua lainvoiman.