Hyppää sisältöön

Jätehuolto käytännössä

Kuusamossa jätteen kuljetus on järjestetty jätehuoltoyrittäjien toimesta. Kaikilla Kuusamossa sijaitsevilla kiinteistöillä tulee olla käytössään jäteastia, jonka tyhjentämisestä on oltava sopimus jätehuoltoyrittäjän kanssa. Astia voi olla yhden kiinteistön käytössä tai useamman kiinteistön yhteinen.

Jätettä voi toimittaa omatoimisesti Kuusamon jäteasemalle, jos sitä syntyy tilapäisesti poikkeuksellisen paljon. Kierrätyspisteet ovat kiinteistöjen käytettävissä, mutta niiden avulla ei voi järjestää kaikkea jätehuoltoa.

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteen polttaminen nuotiossa tai tulisijassa on kiellettyä. Jätettä ei saa myöskään haudata maahan tai jättää metsään. Pieniä määriä paperia saa käyttää sytykkeenä ja risuja voi polttaa.

Jäteastioiden tyhjennys

Jäteastioiden tyhjennysväli on määrätty jätehuoltomääräysten 33 §:ssä. Poikkeuksena epäsäännöllisesti käytettyjen vapaa-ajan asunnot, joiden jäteastioiden tyhjentäminen voi tapahtua pyynnöstä, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Aikaisemmin myönnetyt vapautukset ja vapautushakemukset

Aikaisempi jätelainsäädäntö antoi kunnalle mahdollisuuden myöntää loma-asunnolle tai asunnolle vapautuksen jätehuoltoon kuulumisesta. Nykyinen lainsäädäntö ei enää mahdollista vapautusta ja vanhat vapautuspäätökset ovat rauenneet eikä aikaisemmin jätettyjä hakemuksia käsitellä.

Kuusamon alueen jätehuoltojärjestelmä muuttuu osittain vuoden 2023 aikana

Erilliskerättävien jätteiden ja biojätteen kuljetuksissa siirrytään keskitettyyn, kaupungin kilpailuttamaan aluejärjestelmään.

Polttokelpoisen jätteen sekä sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukset jäävät kiinteistön itse kilpailutettavaksi, tuttuun kiinteistöittäiseen jätteiden kuljetusjärjestelmään. Kartonki-, muovi-, lasipakkausjätteet, metallipakkausjäte ja pienmetallijäte, keräyspaperi sekä biojäte siirtyvät kaupungin kilpailuttamiin urakoihin.

Markkinakartoitus kaupungin ja jätteenkuljettajien välillä on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena laadukkaat, kaikenkokoisille yrityksille sopivat ja kiinnostavat urakat, jotka palvelevat alueen asukkaita mahdollisimman hyvin. Kilpailutus käynnistyy vuoden 2023 alkupuolella, muutos kuljetuksissa syyskuussa 2023.

Kuusamossa toimivia jätehuoltoyrittäjiä

 • Sossonniementie 15 B, 93600 KUUSAMO

  puh. 08 852 1578, 0400 386 786, 0400 284 430

  haataja@elisanet.fi

  • yhdyskuntajäte, polttoon kelpaamaton jäte
  • lika- ja sakokaivojen tyhjennykset
  • lavettikuljetukset, lumenajot ja vaihtolavakuljetukset
  • viherrakentaminen
  • pahvin ja paperinkeräys

   

 • Puomitie 6, 93600 KUUSAMO

  puh. yksityiset  010 636 5000

  puh. yritykset   010 636 7000

  www.lassila-tikanoja.fi, janne.koski@lassila-tikanoja.fi

  • yhdyskunta jäte, polttoon kelpaamaton jäte
  • biojätteen keräys
  • lika-, sako- ja umpikaivojen tyhjennykset
  • imu/paineautopalvelut
  • kuivaimupalvelut
  • hyötyjätteen palvelut
  • ongelmajätepalvelut
  • vaihtolavojen palvelut, säiliöiden myynti ja vuokraus
  • nosturiautopalvelut
 • Kuontivaarantie 47, 93830 Rukatunturi

  puh. 0400 286 370

  jukkajmaatta@suomi24.fi

  • yhdyskunta jäte, polttoon kelpaamaton jäte
  • likakaivojen tyhjennykset
  • maanrakennus- piha- ja lumityöt
  • vaihtolavakuljetukset, taukotupavuokraus
  • Bobcat- ja pyöräkonepalvelut
 • Rukajärventie 22, 93830 Rukajärvi

  puh. 0400 296 115

  info@tyokonemaatta.fi

  • lumityöt ja -rakentaminen
  • maanrakennustyöt
  • kiinteistönhuoltotyöt
 • Hietavaarantie 7a, 93830 Rukatunturi

  puh. 050 313 0378

  kakela373@gmail.com

  • yhdyskunta- ja polttoon kelpaamaton jäte
  • maanrakennus- ja maansiirtotyöt
  • vaihtolavakuljetukset
  • kiinteistöhuoltotyöt
 • Kirkkotie 15, 93600 KUUSAMO

  koskigroup@gmail.com

  puh. 040 734 3594

  • Kiinteistönhuoltotyöt
  • asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
 • Porrassuontie 49, 93900 KUUSAMO

  puh. 0400 381 358

  • likakaivojen tyhjennys
  • vaihtolavakuljetukset
  • lumityöt
  • asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen