Olet täällä

Yrittäjyyskasvatus

Kuusamotietoa

Nuoret tekevät tulevaisuuden - Yrittäjyyskasvatus Koillismaalla

Yrittäjyyskasvatus opettaa elämässä, työssä, yrittäjyydessä, yhteiskunnassa ja kansainvälisissä verkostoissa tarvittavia tietoja ja taitoja, kuten;

  • myönteistä ja yritteliästä asennetta tulevaisuuteen

  • yhdessä tekemistä, kokeilemista, kokemista ja oppimista
  • mahdollisuuksien havaitsemista ja rohkeaa toimijuutta
  • työelämä- ja tiimityötaitoja ja itsensä johtamista
  • yhteistyötä, verkostojen rakentamista ja hyödyntämistä kansallisesti ja kansainvälisesti
  • uuden liiketoiminnan aikaansaamista ja kestävää yrittäjyyttä

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen, yrittävän toimintakulttuurin luominen ja yrittäjyyden oppimisympäristöjen kehittäminen. Yhteistyössä ovat aktiivisesti mukana oppilaitokset, yritykset ja muut yhteisöt Koillismaan alueella.

Yrittäjyyskasvatuksessa luodaan polkuja varhaiskasvatuksesta korkea-asteen loppuun saakka. Yrittäjyyskasvatus on suunnitelmallista toimintaa, jota tehdään yhdessä lasten, nuorten, oppilaitosten henkilöstön ja ympäröivän yhteisön sekä yrittäjien kanssa. Tavoitteena on luovan ja soveltavan ajattelun, osaamisen sekä elämänhallintataitojen kehittäminen.