Olet täällä

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Kuusamotietoa

peltopaalit.jpg
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa tai siitä on tehtävä ennakkoilmoitus viranomaiselle.

Ympäristöluvan tarpeesta ja lupamenettelystä on säädetty ympäristönsuojelulaissa (527/2014). Tarkentavat määräykset on annettu ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014).

Ympäristöluvan myöntää toiminnan laadusta ja laajuudesta riippuen joko Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan ympäristöjaosto tai Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Ennen hakemuksen jättämistä lupa-asiasta kannattaa neuvotella ympäristötarkastajan kanssa, jotta hakemusta ei tarvitsisi myöhemmin täydentää. Hyvin laadittu lupahakemus nopeuttaa lupa-asian käsittelyä.

Ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on ympäristönsuojelulain mukaan tehtävä esimerkiksi melua tai tärinää aiheuttavan toiminnon tai tapahtuman järjestämisestä, lannan varastoinnista aumassa ja lannan levittämisestä poikkeustilanteessa. Maa-aineslaki määrää ilmoittamaan maa-ainesten yli 500 m3 kotitarveotosta.

Ympäristölupahakemusten ja ilmoitusten käsittelystä peritään maksu voimassa olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Ohjeita ja lomakkeita ympäristölupahakemuksen ja ilmoitusten tekemiseen löytyy Ympäristö.fi -palvelusta:

 

Lisätietoja antaa