Olet täällä

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Kuusamotietoa

peltopaalit.jpg
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa tai siitä on tehtävä ennakkoilmoitus viranomaiselle.

Ympäristöluvan tarpeesta ja lupamenettelystä on säädetty ympäristönsuojelulaissa (527/2014). Tarkentavat määräykset on annettu ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014).

Ympäristöluvan myöntää toiminnan laadusta ja laajuudesta riippuen joko Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan ympäristöjaosto tai Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Ennen hakemuksen jättämistä lupa-asiasta kannattaa neuvotella ympäristötarkastajan kanssa, jotta hakemusta ei tarvitsisi myöhemmin täydentää. Hyvin laadittu lupahakemus nopeuttaa lupa-asian käsittelyä.

Monet aikaisemmin ympäristöluvanvaraiset toiminnat (mm. eläinsuojat, sahat, vähäiset ampumaradat) muuttuivat 1.2.2019 alkaen yleisen ilmoitusmenettelyn alaisiksi. Yleisestä ilmoitusmenettelystä säädetään ympäristönsuojelulain luvussa 10 a. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 120 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on ympäristönsuojelulain mukaan tehtävä myös esimerkiksi melua tai tärinää aiheuttavan toiminnon tai tapahtuman järjestämisestä, lannan varastoinnista aumassa ja lannan levittämisestä poikkeustilanteessa. Maa-aineslaki määrää ilmoittamaan maa-ainesten yli 500 m3 kotitarveotosta.

Ympäristölupahakemusten ja ilmoitusten käsittelystä peritään maksu voimassa olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Ohjeita ja lomakkeita ympäristölupahakemuksen ja ilmoitusten tekemiseen löytyy Ympäristö.fi -palvelusta:

 

Lisätietoja antaa