Olet täällä

Ympäristönsuojelu

Kuusamotietoa

taajamakesa4.jpg
Ympäristönsuojelu on ihmisen toiminnan aiheuttamien ja ihmisen haitalliseksi kokemien luonnonympäristön muutosten torjumista.

Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä hoitaa Kuusamon kaupungin ympäristöterveys- ja ympäristönsuojelutulosyksikkö. Tulosyksikkö työskentelee ympäristön pilaantumisen ja siitä aiheutuneiden vahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tarkkailun, lupien ja valvonnan avulla sekä pyrkii aikaansaamaan ja edistämään ympäristön tilaa parantavia hankkeita. Paikallisesti, Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueella ympäristönsuojelun merkittävin haaste on järvien, jokien ja muiden pintavesien rehevöitymisen torjunta.

 

>Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

>Ilmastonmuutos Koillismaalla

>Kuusamon CO2-raportti

>Valtioneuvoston asetuksen 1065/2017 mukaiset tiedot Kuusamon, Taivalkosken ja Posion energiantuotantolaitoksista 

Sijainti

Terveyskeskus

Lisätietoja antaa