Olet täällä

Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyt

Kuusamotietoa

Lapset askartelevat päiväkodissa
Varhaiskasvatussuunnitelmassa korostetaan vanhempien ja lasten osallisuutta. Asiakaskysely tarjoaa vanhemmille yhden tavan osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön elokuussa 2017 uusi varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelmassa korostetaan vanhempien ja lasten osallisuutta. Vanhempien osallisuudella tarkoitetaan sitä, että vanhemmalla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Haluamme kehittää Kuusamon kaupungin varhaiskasvatusta yhdessä vanhempien kanssa. Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn avulla vanhemmat voivat kertoa ajatuksiaan ja kokemuksiaan Kuusamon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmasta. Kysely kartoittaa myös näkemyksiä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta, päivittäisestä tiedon vaihdosta ja yhteistyökäytännöistä sekä lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen toteutumisesta.

Linkit päiväkotikohtaisiin asiakaskyselyihin. Kyselyt avoinna 23.4. – 7.5.2019.

Yksityiset päiväkodit

Meille on tärkeää, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn. Jos perheessä on useampi lapsi, voi jokaisen lapsen osalta vastata erikseen avaamalla kyselylinkin uudelleen. Kyselyyn vastaaminen on luottamuksellista ja eikä vastaajan henkilöllisyys tule missään vaiheessa näkyviin. Vastaamiseen menee aikaa arviolta 5-10 minuuttia. Kysely on avoinna kaksi viikkoa 23.4- 7.5.2019 ja sen päätyttyä jokainen varhaiskasvatusyksikkö tulee saamaan oman yksikkökohtaisen koonnin kyselyn vastauksista.