Olet täällä

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön toimintamalli

Kuusamotietoa

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön toimintamalli

Lapsen hyvä arki 2-hankkeessa (2011–2013) on syvennetty Kuusamon varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyötä luomalla toimintamalli, jota sovelletaan kun on kyseessä päivähoito lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Mallissa painottuvat ennaltaehkäisevä työ, sujuva tiedonsiirto sekä selkeä vastuun- ja tehtävien jakaminen toimijoiden kesken. Yhteistyön tueksi luotiin käytäntö moniammatillisesta aloituskeskustelusta. Malli tukee aikuisten yhteisvastuullista huolenpitoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.

Toimintamalli on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun työntekijöille. Sen on tarkoitus edistää vanhempien osallisuutta lasta koskevissa asioissa.

Toimintamalli löytyy Lapsen hyvä arki 2-hankkeen sivuilta: toimintamalli