Olet täällä

Välittävät Verkostot

Välittävät verkostot hanke. Projektipäällikkö Viivi Törmänen, p. 040 168 2763 / viivi.tormanen(a)ksak.fi Yksilövalmentaja Sanna Kulmala p. 040 357 5420 / sanna.kulmala(a)ksak.fi

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii KSAK Oy. Tiivistä yhteistyötä tehdään Kuusamon kaupungin toimijoiden sekä Pohjois-Pohjanmaan monialainen yhteispalvelu Askeleen kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR/ Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta.) Hankkeen toteutusaika on 1.1.2015 - 31.12.2017

Millainen palvelu?

Välittävät verkostot -hanke on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen keskittyvä kehittämishanke. Asiakastyötä tehdään henkilökohtaisesti asiakkaiden tavoitteiden mukaan, toiminta perustuu yksilö- tai ryhmätapaamisiin. Asiakastoiminnalle on mietitty valmiiksi kolme erilaista polkua, joilla tähdätään työllistymiseen, koulutukseen tai työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.  Hanketoiminnan kesto on 3-6kk tavoitteista riippuen. Työtä tehdään yhteistyössä tarvittavien verkostojen kanssa, tämä vähentää hyppäämistä luukulta toiselle. Toiminnallisten ryhmien kautta saadaan jäsenille myös vertaistukea ja nostetaan osallisuutta. Asumisenohjausta käytetään yhtenä palvelumuotona.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun?

Toimintaan voi ohjautua TE –toimiston tai Pohjois-Pohjanmaan monialainen yhteispalvelu Askeleen kautta. Hanketyön tekijöihin voi olla myös suoraan yhteydessä.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Hankkeen kohderyhmän muodostavat vähintään 300 päivää työttömänä olleet kuusamolaiset sekä nuorisotakuunuoret.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Vastuutyöntekijä huolehtii tavoitteellisesti toiminnan koordinoimisesta, yksilöohjauksesta sekä tarvittaessa mm. asumisenohjauksesta. Kuljetaan asiakkaiden rinnalla yhdessä sovitulla tavalla.

Mikä on toimintafilosofia?

Asiakaslähtöinen yhteistoiminta tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Parantaa mukana olevien elämänlaatua ja tukea ihmisiä heidän pyrkimyksissään koulutukseen tai työhön.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Vaikuttavuutta ja tuloksia mitataan mm. asiakaspalautteen kautta. Asiakkaita on saatu ammatilliseen koulutukseen, työllistymään tai muihin palveluihin. Työskentely on saanut hyvää palautetta.