Olet täällä

Vaakuna, logo ja kuusamoviiri

Kuusamotietoa

Kuusamon kaupungilla on kaksi virallista tunnusta: vaakuna ja kaupungin logo

Logo | Viiri

Kuusamon vaakuna

 

kuuvavapieni.jpg

Kuusamon kaupungin vaakuna on taiteilijoiden Kaj ja Terttu Kajanderin käsialaa vuodelta 1959. Punakentässä hopeinen juokseva poro, jonka yläpuolella kultainen revontuli. Vaakuna-aihe pohjautuu siihen, että Kuusamon historiassa on porolla melkoinen merkitys. Poro on ollut kuusamolaisille erämaiden asuttajille tärkeä hoidokki. Nykyisin Kuusamoa ei enää voida pitää poronpitäjänä, sillä poronhoito elinkeinona on Kuusamossa saanut matkailusta, metsänhoidosta, maanviljelyksestä ja karjanhoidosta vahvat seuraajat.
 

Vaakunan käyttöoikeus

Kuusamon vaakunaa käytetään ainoastaan kaupunkia kokonaisuutena edustavassa asemassa (kaupunginjohtaja) sekä kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen tunnuksissa ja sineteissä. Muut kaupungin elimet käyttävät Kuusamon kaupungin logoa.

Yksityinen henkilö tai aatteellinen yhdistys saa käyttää kaupunkivaakunaa kotiseutua osoittavana osakuviona lipussa tai jäsenmerkissä, jollei vaakunan käytöstä annettuja määräyksiä, hyvää tapaa tai heraldiikan periaatteita rikota. Mikäli kaupunkivaakunaa halutaan käyttää elinkeinotoiminnassa elinkeinon harjoittajan tai hänen tuotteensa tai palvelunsa yhteydessä, on siitä tehtävä kaupunginjohtajalle kirjallinen hakemus ennen toiminnan aloittamista. Kuusamon vaakunaa käytetään Kuusamoa kokonaisuutena edustavassa tarkoituksessa, viranomaistoiminnan tunnuksena ja juhlatarkoituksissa sekä muussa yhteydessä kaupunginjohtajan tarvittaessa antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Vaakunan käytön rajoitukset

  • vaakunan yhteydessä ei saa käyttää osoite- tai muita yhteystietoja
  • vaakunaa käytetään aina painotöissä värillisenä
  • vaakunaa ei saa koskaan käyttää yhdessä kaupungin logon kanssa
  • vaakunalle on määritelty turva-alue, jonka sisäpuoli on aina pidettävä puhtaana muista painatuksista
  • vaakunan käyttöön on aina pyydettävä käyttölupa kaupunginjohtajalta

 

 

Kuusamon kaupungin revontulilogo

"Punaisen Kuusamo-logon yläpuolella kultaiset revontulet"

Kuusamon kaupungin visuaalisina tunnusmerkkeinä käytetään sekä kaupungin logoa että kaupungin vaakunaa. Kaupungin logoa käytetään yleisesti kaikessa kaupungin sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä mainonnassa. 

Logoa ei saa koskaan käyttää yhdessä vaakunan kanssa. Perusmuodossaan ilman Kuusamon kaupunki -tekstiä logoa voidaan käyttää lipuissa, lahjoissa, opasteissa ja sponsorituotteissa.

Kuusamon kaupungin logo on kolmivärinen: punainen, keltainen ja musta. Logoa saa käyttää myös mustavalkoisena, jolloin värit ovat musta ja harmaa.

Sivun alkuun

 

Kuusamoviiri

 

viiri.gif

 

 

Kuusamon kunnanhallitus valitsi 30.1.1995 § 40 Kuusamon isännänviirikilpailun voittajaksi Kari Pinolan suunnitteleman ehdotuksen Revontulikorvamerkki. Suunnittelun lähtökohtana olleesta Kuusamon kaupungin vaakunasta on viiriin siirretty revontulet ja porolta korvamerkki, joka kertoo viirin isännän - Kuusamon. Kuusamoviirin liehuessa revontulet räiskyvät ja Kuusamo elää.

Sivun alkuun