Olet täällä

Uimavesivalvonta

Kuusamotietoa

uimaranta_10.01.03.jpg
Varsinainen uimakausi uimarannoilla kestää kesäkuun puolestavälistä elokuun loppuun.

Uimarantaluettelo

Kuusamossa yleisiä uimarantoja ovat  Helilampi, Kelanranta, Tolpanniemi ja Käylän uimaranta.

Tämän uimarantaluettelon laatimista, tarkistamista ja ajantasaisuutta koskevia ehdotuksia ja huomautuksia sekä ehdotuksia ja huomautuksia uimarantojen valvonnasta voi tehdä Kuusamon kaupungin sähköisellä palautelomakkeella.

Uimarantaveden laatu

Kuusamon yleisten uimarantojen (yli 100 kävijää/vrk) vedenlaatua tutkitaan säännöllisesti uimakauden aikana STM:n asetuksen mukaisesti. Lisää tietoa asetuksen soveltamisesta löydät soveltamisoppaasta. 

Pieniä (alle 100 kävijää/vrk) yleisiä uimarantoja valvotaan STM:n asetuksen "pienet yleiset uimarannat" mukaisesti.

Varsinainen uimakausi kestää kesäkuun puolestavälistä elokuun loppuun. EU-uimarannoilta otetaan näyte myös kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua.

Uimavedestä ei saa aiheutua terveyshaittoja vedessä uiville. Uimarannoilta otetuista vesinäytteistä tutkitaan laboratoriossa asetusten mukaiset bakteeripitoisuudet.

Valvontakäynnillä arvioidaan vedenlaatua myös aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään mm. veden väriin ja mahdollisiin sinilevien esiintymisiin. Sinileväisessä vedessä uiminen ei ole suositeltavaa eikä sitä pidä käyttää ruoanvalmistukseen, tiski-, pesu- tai saunavedeksi. Sinileväesiintymän joukossa saattaa olla myrkyllisiä kantoja, jotka kestävät hyvin kuumuutta ja lisäksi saunassa höyrystyvät ilmaan.

Lisätietoa sinilevistä ja niiden tunnistamisesta löydät Suomen ympäristökeskuksen sivustolta sekä STTV:n julkaisusta "Sinilevämyrkyt Suomen järvissä ja niiden yhteys ihmisille aiheutuneisiin oireisiin". Tietoa pintavesien tilasta löydät:

Valvontakäynneillä tarkastetaan myös uimarannan pukukoppien, käymälöiden ja pelastusvälineiden kunto sekä lisäksi silmäillään rannan siisteys. 

Uima-allasvesi

Terveydensuojelulain mukaan yleisen uimalan, uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaan veden laatua on valvottava säännöllisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeet edellä mainittujen laitosten uimaveden laadusta ja valvontatiheydestä. Kävijämäärästä ja veden laadusta riippuen uima-altaista otetaan näytteet vähintään neljä kertaa vuodessa.

Uimahallien ja kylpylöiden sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevat terveydelliset ohjeet.

Allasvesihygieeninen osaaminen pitää osoittaa suorittamalla Valviran ylläpitämä allasvesihygieeninen osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittaneille Valvira myöntää vesityökortin. Lisätietoja osaamistestistä ja osaamistestaajien yhteystiedot löytyvät Valviran www-sivuilta >Vesityökortti.

Lisätietoja antaa