Olet täällä

Työ opettaa

TYÖ OPETTAA –HANKE Työhönvalmentaja/työnetsijä Sirpa Murtovaara, 0400 917 489 Airotie 2b, 93600 KUUSAMO

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Ksakki ry, Työ opettaa -hanke

Millainen palvelu?

Hankkeen tavoitteena on tarjota tukea ja ohjausta työttömille työnhakijoille. Tarjottava tuki on apua omien vahvuuksien löytämiseen, työnhaun ohjausta, työpaikkojen etsimistä sekä erilaisten työllistymisen vaihtoehtojen kartoittamista.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Palvelun piiriin voi ohjautua esimerkiksi TE-toimiston virkailijoiden tai etsivän nuorisotyön kautta. Asiakas voi hakeutua hakkeeseen mukaan myös omatoimisesti. 

Kenelle palvelu on suunnattu?

Työttömät työnhakijat. Ensisijaisesti alle 30-vuotiaat, mutta myös muut ikäryhmät ovat tervetulleita. 

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Työskentely tarkoittaa yksilötapaamisia, joillain tehdään suunnitelma työn hakua varten. Suunnitelmassa keskitytään omien vahvuuksien löytymiseen ja työnhaun ohjaukseen. Suunnitelman pohjalta yhteyttä työnantajiin otetaan omatoimisesti tai työnetsijän tuella. Lisäksi tarkastelemme mahdollisen lisäkoulutuksen tarvetta.

Mikä on toimintafilosofia?

Tuetaan asiakkaan vahvuuksia ja työllistymistä yksilöllisen ohjauksen kautta.  

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Hankkeen kautta tuotetun palvelun avulla pyritään lisäämään kohderyhmän työelämävalmiuksia ja ammatillista osaamista käytännön tasolla.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Asiakkaat ovat saaneet työkokeilupaikkoja sekä työllistyneet. Vaikuttavuutta voidaan mitata asiakkaiden työkokeilupaikkojen, oppisopimuspaikkojen, palkkatuetun työn tai työllistymisen määrillä sekä työnantajilta saadun palautteen kautta.