Olet täällä

4.1.2017 - 15:11
Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavat saattavat huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on oikeus tehdä muistutus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksista. Muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitettuna Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnalle (os. PL 9, 93601 Kuusamo).

Sivut