Olet täällä

Terveydenhuollon historiaa

Kuusamotietoa

Terveyskeskus, Kuusamo
Kunnanjohtaja Lauri Tammi on vuonna 1984 koonnut havaintoja Kuusamon terveyden- ja sairaanhuolto-olojen kehityksestä 1800-luvun lopusta 1970-luvulle.

Ruuan puute tai sen yksipuolisuus ja näistä aiheutunut kuihtuminen sekä elintoimintojen rappeutuminen, isorokko ja lepra eli spitaali kuoleman aiheuttajina ovat nykyajan kuusamolaiselle tuntemattomia tekijöitä. Muiden kuolemansyiden ohella ne olivat karua todellisuutta täällä asuneille ihmisille viime vuosisadan lopulle saakka. Tautien ennaltaehkäisyyn ja parantamiseen oli käytettävissä vähän keinoja ja nekin näin jälkeenpäin arvostellen perin kyseenalaisia. Varsinaisina lääkkeinä ja hoitokeinona tunnettiin viina, tupakka ja sauna sekä luonnontuotteista valmistetut voiteet ja lääkkeet. Taioillakin lienee ollut oma osuutensa sairaita parannettaessa.

Itsenäinen kunnallishallinto, joka sai alkunsa 1865 annetulla maalaiskuntain kunnallisasetuksella, antoi uuden pohjan terveyden- ja sairaanhuolto-olojen järjestämiselle.

Liitetiedostona on kunnanjohtaja Lauri Tammen vuonna 1984 kirjoittamia havaintoja Kuusamon terveyden- ja sairaanhuolto-olojen kehityksestä 1800-luvun lopusta 1970-luvulle.