Olet täällä

Yksityistiet

Kuusamotietoa

Tiejaosto toimii viranomaisena yksityistieasioissa. Toinen yksityistieasioita käsittelevä viranomainen on maanmittauslaitos. Maksutonta neuvontaa annetaan molemmissa viranomaisissa. Kuusamon kaupunki avustaa vakituista asutusta palvelevia yksityisteitä.

Tälle sivulle on koottu linkkejä ja tiedostoja  joista on apua  yksityistien hallinnoinnissa.

Esite Tiekunta tutuksi ja toimivaksi:  http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/tiekunta_2014_0.pdf

Maanmitauslaitoksen julkaisu: Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta:http://www.maanmittauslaitos.fi/node/8040

Laki yksityisistä teistä:   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1962/19620358

Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä:

 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001267

 

Lisätietoja antaa