Olet täällä

Terveydenhuollon maksukatto

Kuusamotietoa

Sadepisaroita poimulehdellä
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2018-2019 maksukatto on 683 euroa vuodessa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Kunnallisen terveydenhuollon maksukaton määrä kalenterivuosina 2018 ja 2019 on 683,00 €

Terveydenhuollon maksukatossa otetaan huomioon:

 • maksut terveyskeskuksen lääkärikäynneistä (vuosimaksu, päivystysmaksut, käyntimaksut)
 • maksut poliklinikkakäynnistä (erikoislääkärikäynti)
 • erikoistutkimukset (mm. tähystystutkimukset, prick-testit, ekg-pitkäaikaisseuranta=holter, unitutkimukset, silmiin liittyvät tutkimukset (poislukien silmänpainemittaus), gynekologinen ultraääni, TT- ja MRI-tutkimukset)
 • maksut päiväkirurgisesta hoidosta ja kipuhoidosta
 • sarjahoitomaksut (mm. kipuhoito, jalkojenhoito, iv-antibiootti ja muut sarjana annettavat lääkehoidot pistoksina tai hengitettyinä, haavahoidot, siedätyshoito). Sarjahoitomaksua ei peritä 1.1.2019 alkaen.
 • maksut yksilökohtaisesta fysioterapiasta (kunnallinen, ei yksityinen)
 • yö- ja päivähoidosta (lyhytaikainen laitoshoito)
 • kuntouttavan laitoshoidon maksut
 • maksut lyhytaikaisesta laitoshoidosta.

Maksukattojärjestelmä on valtakunnallinen. Jos sinulla on jo vapaakortti, esitä se ilmoittautuessa.

Terveydenhuollon maksukaton piiriin eivät kuulu

 • eräistä vakuutuksista korvattavat kustannukset 
 • suun terveydenhuollon maksut,
 • kotisairaalan maksut,
 • pitkäaikaislaitoshoidon maksut,
 • matkakustannukset,
 • lääkekustannukset,
 • kotihoidon maksut,
 • asumisyksikköjen (esim. Katrinkoti, Kiviharju, Kotiranta) vuokrat,
 • yksityislääkärimaksut,
 • palvelusetelillä ostetut lääkäripalvelut
 • toimeentulotuen korvaamat maksut
 • todistus- ja lausuntomaksut.

Asiakasmaksukortilla seurataan kunnallisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoshoidon maksujen määrää. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683,00 € (=maksukatto), ovat palvelut tämän jälkeen maksuttomia, lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään 22,50 € maksu hoitopäivältä.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen maksukattoa laskettaessa.

Terveyskeskuksen neuvonta antaa lisätietoa maksukatosta.

Kuusamon terveyskeskus

Neuvonta

puh. 040 860 8610

Sijainti

Terveyskeskuksen pihapiirissä sijaitsevat: 

 • Terveyskeskus ja neuvola: Raistakantie 1 a, Kuusamo (käynti Vanttajantieltä)

 • Kotiranta: Raistakantie 1 b, Kuusamo

 • Raistakantie 1 c, Kuusamo

 • Terveystalo: Raistakantie 1 d, Kuusamo

Postinumero: 93600 Kuusamo

Postiosoite: PL 24, 93601 Kuusamo