Olet täällä

Terveydenhuollon maksukatto

Kuusamotietoa

Sadepisaroita poimulehdellä
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2018-2019 maksukatto on 683 euroa vuodessa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Kunnallisen terveydenhuollon maksukaton määrä kalenterivuosina 2018 ja 2019 on 683,00 €

Terveydenhuollon maksukatossa otetaan huomioon:

 • maksut terveyskeskuksen lääkärikäynneistä (vuosimaksu, päivystysmaksut, käyntimaksut)
 • maksut poliklinikkakäynnistä (erikoislääkärikäynti)
 • erikoistutkimukset (mm. tähystystutkimukset, prick-testit, ekg-pitkäaikaisseuranta=holter, unitutkimukset, silmiin liittyvät tutkimukset (poislukien silmänpainemittaus), gynekologinen ultraääni, TT- ja MRI-tutkimukset)
 • maksut päiväkirurgisesta hoidosta ja kipuhoidosta
 • sarjahoitomaksut (mm. kipuhoito, jalkojenhoito, iv-antibiootti ja muut sarjana annettavat lääkehoidot pistoksina tai hengitettyinä, haavahoidot, siedätyshoito). Sarjahoitomaksua ei peritä 1.1.2019 alkaen.
 • maksut yksilökohtaisesta fysioterapiasta (kunnallinen, ei yksityinen)
 • yö- ja päivähoidosta (lyhytaikainen laitoshoito)
 • kuntouttavan laitoshoidon maksut
 • maksut lyhytaikaisesta laitoshoidosta.

Maksukattojärjestelmä on valtakunnallinen. Jos sinulla on jo vapaakortti, esitä se ilmoittautuessa.

Terveydenhuollon maksukaton piiriin eivät kuulu

 • eräistä vakuutuksista korvattavat kustannukset 
 • suun terveydenhuollon maksut,
 • kotisairaalan maksut,
 • pitkäaikaislaitoshoidon maksut,
 • matkakustannukset,
 • lääkekustannukset,
 • kotihoidon maksut,
 • asumisyksikköjen (esim. Katrinkoti, Kiviharju, Kotiranta) vuokrat,
 • yksityislääkärimaksut,
 • palvelusetelillä ostetut lääkäripalvelut
 • toimeentulotuen korvaamat maksut
 • todistus- ja lausuntomaksut.

Asiakasmaksukortilla seurataan kunnallisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoshoidon maksujen määrää. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683,00 € (=maksukatto), ovat palvelut tämän jälkeen maksuttomia, lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään 22,50 € maksu hoitopäivältä.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen maksukattoa laskettaessa.

Terveyskeskuksen neuvonta antaa lisätietoa maksukatosta.

Kuusamon terveyskeskus

Neuvonta

puh. 040 860 8610

Sijainti

Terveyskeskus: Raistakantie 1 , Kuusamo 
Postinumero: 93600 Kuusamo
Postiosoite: PL 24, 93601 Kuusamo