Olet täällä

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP)

Kuusamotietoa

PSOP
PSOP on sähköinen järjestelmä, jolla hallinnoidaan palveluseteleinä ja ostopalveluina järjestettäviä palveluita. Järjestelmä yksinkertaistaa ja helpottaa asiakkaan, palveluntuottajan ja kaupungin välisiä prosesseja.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) on osa Parasta palvelua –mallia, joka on suurten kaupunkien yhteistyössä kehittämä valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi. Ratkaisu sisältää uudet, aiempaa virtaviivaisemmat toimintamallit kaikille osapuolille ja niitä saumattomasti tukevan tietojärjestelmän.

PSOP tarjoaa keskitetyn tietojärjestelmän palveluntuottajaksi hakeutumiseen, palvelusetelien ja ostopalvelutilauksien luomiseen, palvelujen käyttämiseen sekä annetuista palveluista tehtävään tilitykseen yksityisille palveluntuottajille. Lisäksi asiakkaat saavat tietoa palvelusetelituottajista ja voivat vertailla palveluntuottajien hintoja sekä omavastuuosuuksia.

Kuusamon perusturvassa järjestelmä on käytössä henkilökohtaisen avun, kotihoidon, omaishoidon vapaan ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelissä. Vuoden 2016 aikana käyttöönotto laajenee, jolloin järjestelmän piiriin tulevat myös tehostetun palveluasumisen ostopalvelu ja erikoissairaanhoidon palvelusetelit.

Palveluseteleistä ja niiden käytöstä Kuusamon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on kerrottu tarkemmin täällä (tietoa asiakkaille) ja täällä (tietoa yrittäjille). Erikoissairaanhoidon palvelusetelistä löytyy erikseen tietoa täältä.

Tutustu PSOP-järjestelmän nettisivuihin osoitteessa parastapalvelua.fi

Tutustu Parasta palvelua – esitteeseen: ks. alta löytyvä linkki “Parasta palvelua -esite

 

Tietoa asiakkaille

PSOP-järjestelmän ansiosta asiakkaalla on paremmat mahdollisuudet saada tietoa palveluista ja käytettävissä olevista palveluntuottajista ja seurata palvelujensa toteutumista.

Järjestelmässä voi maksutta:

  • hakea ja vertailla palveluntuottajia
  • katsoa ajantasaisesti tietoa omista palveluista
  • antaa palautetta saamasta palvelusta
  • asioida omaisen puolesta

Kaiken tämän pystyy tekemään ajasta ja paikasta riippumatta.

Kun asiakkaalle on myönnetty palveluseteli, asiakas valitsee palveluntuottajan kunnan hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Valinnan tekemiseksi asiakas voi käydä tutustumassa palveluntuottajia koskeviin tietoihin ja tehdä vertailua PSOP -järjestelmän kautta osoitteessa parastapalvelua.fi. Palvelusetelin omaava asiakas pystyy järjestelmän kautta myös seuraamaan hänelle myönnettyjen setelien määrää ja jäljellä olevaa saldoa.

Ohjeet PSOP-järjestelmän käyttöönottoon: ks. alta löytyvä linkki “PSOP- asiakasohje”

Ohjevideoita PSOP-järjestelmän käyttämiseen:  Katso ohjevideot

 

Tietoa yrittäjille

PSOP -järjestelmä mahdollistaa yrittäjälle kustannustehokkaan tavan toimia palvelusetelipalvelujen tuottajana. Lisäksi se helpottaa tietojen ylläpitoa ja vähentää manuaalista työtä.

Järjestelmässä voi maksutta:

  • hallita yrityksen tietoja ja ylläpitää hinnastoa
  • kertoa asiakkaille palveluista
  • kirjata tuotetut palvelutapahtumat ja kerätä palautetta

Lisäksi yrittäjä saa automaattisesti tilitykset tuottamistaan palveluista.

Hakeutuminen palveluseteliyrittäjäksi tapahtuu helposti ja nopeasti PSOP -järjestelmän kautta osoitteessa parastapalvelua.fi. Palveluseteliyrittäjäksi voi hakeutua jatkuvasti.

Hakeutumista varten on sääntökirjat eri palveluseteleille. Sääntökirja on asiakirja, jolla kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Hakeuduttaessa palveluseteliyrittäjäksi, on PSOP-järjestelmään liitettävä sääntökirjassa edellytetyt liitteet. Sääntökirjat löytyvät alla olevista linkeistä.

Palveluseteliyrittäjäksi hyväksytyillä palveluntuottajilla on velvollisuus pitää omat tiedot ajantasaisina. Tietojen päivittäminen ja ylläpito onnistuu helposti PSOP-järjestelmän kautta.

Ohjeet PSOP-järjestelmän käyttöönottoon: Näin saat palvelun käyttöösi

Ohjevideoita PSOP-järjestelmän käyttämiseen: Katso ohjevideot

 

Ota yhteyttä

Kysymyksiä järjestelmän käyttöön liittyen voi lähettää sähköpostitse: psop@kuusamo.fi