Olet täällä

Terveyspalvelut

Kuusamotietoa

Terveyspalvelujen tulosalue on terveyspalveluiden tuottaja ja järjestäjä

Terveyspalvelujen tulosalue eli Kuusamon terveyskeskus on terveyspalveluiden tuottaja ja järjestäjä. Sen tehtävänä on edistää väestön terveyttä, ohjata väestöä sairauksien ennaltaehkäisyyn ja omahoitoon sekä järjestää perusterveydenhuollon ja sitä tukevien perustason erikoissairaanhoidon palveluja. Vaativa ja kiireellinen erikoissairaanhoito toteutetaan pääasiassa Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Tulosalue sisältää lääkärin vastaanoton ja päivystyspoliklinikan palvelut, akuuttiosaston ja leikkausosaston, mielenterveyspoliklinikan sekä psykiatrisen osaston ja  suun terveydenhuollon palvelut,  röntgenosaston, fysioterapian ja lääkekeskuksen palvelut sekä erikoissairaanhoidon ostot. Myös laboratoriopalvelut ostetaan.

Lisätietoja antaa