Olet täällä

Omaishoidontuki

Kuusamotietoa

Omaishoidontukea voidaan myöntää, jos lapsi alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee päivittäistä ja yhtäjaksoista hoitoa tai huolenpitoa. Omaishoidontuen tarkoituksena on mahdollistaa lapsen kotona tapahtuva hoito.

Omaishoidontuki ei ole lakiin perustuva subjektiivinen oikeus, vaan sen maksaminen on kuntakohtainen päätös ja on sidottu talousarvioon varattuihin määrärahoihin. Lasten omaishoidontukea haetaan vammaisten lasten kotihoidonohjaajalta.