Olet täällä

Äitiysneuvola

Kuusamotietoa

vauvan_jalat.jpg

Neuvolatarkastukset ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon tarkastukset pyörivät Kuusamossa hieman poikkeuksellisin järjestelyin ja koronavarotoimet huomioiden. 

Työntekijämme tulevat töihin vain terveenä, samoin ohjeistamme asiakkaitakin asioimaan vain terveenä. Jokaisen asiakkaan välissä kosketuspinnat puhdistetaan asianmukaisesti ja kaikki huolehtivat hyvästä käsihygieniasta, jotta me kaikki pysyisimme suojassa miltä tahansa nyt liikkeellä olevalta pöpöltä. 

 • Perhesuunnittelu ja ehkäisyneuvola toimii pääsääntöisesti puhelimitse, tarvittavat kontrollikäynnit suunnitellaan tapauskohtaisesti terveydenhoitajan puhelinajalla
 • Raskaana olevien käynnit toteutetaan osin puhelimitse, osin vastaanotoilla ja mielellään niin että raskaana oleva tulee vastaanotolle yksin. Äitipolikäynnit käydään yksin
 • Lastenneuvolakäynnit toteutuvat osittain, keskustelut ja haastattelut tehdään puhelimitse ja vastaanotolle sovitaan aika mittauksiin ja rokotuksiin
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto toimii pääsääntöisesti samoin, keskustelut käydään puhelimitse ja vastaanotolla hoidetaan mittaukset, muut tutkimukset ja rokotukset.
   

Nyt onkin erityisen tärkeää huolehtia asianmukaiset käynnit terveydenhuollossa, mm rokotusten voimassaolo on asia mistä kannattaa huolehtia.

Kaikille vastaanotoille ja asioinneille tullaan vain terveenä ja lapsi tai koululainen yhden vanhemman kanssa lisäkontaktien välttämiseksi.
Jos lapsellasi on iänmukainen neuvolatarkastus tulossa, soita normaaliin tapaan neuvolan ajanvaraukseen niin saat ohjeen miten toimia ja tarvittaessa varattua ajan. 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon aikoja voi tiedustella oman koulun terveydenhoitajalta. 

Neuvolan ajanvaraus puh. 040 860 8633 (ma-pe klo 8-12)
Ajanvarauksen kautta myös soittopyynnöt terveydenhoitajille.
Me olemme täällä teitä varten, kuten aina.

 

Äitiysneuvola toiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi. 

Lisäksi tavoitteena on edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on myös edistää kansanterveyttä ja ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä.

Äitiysneuvolassa tunnistetaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt sekä järjestetään viiveettä tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea. Äitiysneuvolat osallistuvat terveyserojen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen muun muassa varhaisen kohdennetun tuen avulla.

Äitiysneuvolan tavoitteena vanhempien näkökulmasta on, että vanhemmat

 • tietävät, minkälaisia muutoksia raskaus, synnytys sekä lapsen hoito ja kasvatus tuovat henkilökohtaiseen ja perheen elämään ja ovat saaneet valmiuksia niiden kohtaamiseen
 • kokevat, että heitä on kuultu ja että he ovat voineet keskustella mahdollisesta epävarmuudestaan ja tuen tarpeistaan
 • ovat voineet aktiivisesti osallistua raskausaikaiseen hoitoonsa ja ovat saaneet tarvitsemaansa tukea ja apua viiveettä
 • ovat tietoisempia omista ja perheen voimavaroista sekä perhe-elämää mahdollisesti kuormittavista tekijöistä sekä siitä, miten he voivat itse toimia perheensä hyväksi
 • ovat saaneet valmiuksia omien ja koko perheen terveystottumusten tarkasteluun sekä niiden ylläpitoon ja mahdolliseen muuttamiseen oman hyvinvointinsa, tulevan lapsen tottumusten ja koko perheen hyvinvoinnin näkökulmasta
 • kokevat saaneensa vahvistusta äidiksi ja isäksi kasvuun sekä parisuhteen hoitamiseen (tähän sisältyy myös vauvaa koskevien mielikuvien käsittely)
 • ovat saaneet vertaistukea, tiedostavat omat verkostonsa ja tietävät, mistä voivat tarvitessaan saada apua ja tukea