Olet täällä

Vanhuspalvelulain mukainen ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Kuusamotietoa

Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut henkilö. Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta, kun taas viranomaisilla on Vanhuspalvelulain 25 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus. lmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta tehdään, kun on huoli iäkkäästä henkilöstä.

Milloin ilmoitus tehdään?

 

On syytä huolestua iäkkään henkilön hyvinvoinnista esimerkiksi silloin, kun

  • iäkäs henkilö ei selviydy käytössään olevilla palveluilla mm. ravitsemuksen turvaamisesta, lääkehuollosta, hygienianhoidosta
  • iäkäs henkilö asuu puutteellisesti varustetussa asunnossa tai asumisolosuhteet ovat muutoin epätarkoituksenmukaiset
  • iäkäs henkilö ei selviydy enää itsenäisesti asioidensa hoidosta
  • iäkäs henkilö ei osaa / pysty hakeutumaan tarvitsemiinsa sosiaali- / terveydenhuollon palveluihin
  • iäkästä henkilöä kaltoin kohdellaan
  • iäkäs henkilö käyttää päihteitä kohtuuttomasti vaarantaen oman terveytensä
  • iäkäs henkilö vaarantaa oman turvallisuutensa / terveytensä
  • iäkkäällä henkilöllä on ilmeinen tarve apuvälineille

Vanhuspalveluiden työntekijöillä on velvollisuus tutkia jokainen ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta.

Ilmoituksen voi tehdä soittamalla ikäihmisten yleiseen neuvonta ja palveluohjausnumeroon ma-pe klo 9.00 – 14.00 puh. 040 860 8700.

Lisätietoa vanhuspalvelulaissa

Sijainti

Lisätietoja antaa