Olet täällä

Omaishoito

Kuusamotietoa

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu rahallisesta palkkiosta hoitajalle, omaishoitoa tukevista palveluista, omaishoitajan lakisääteistä vapaasta sekä omaishoitajan jaksamisen tukemisesta.

Yhteystiedot

Lasten omaishoidontuki
Vammaispalveluohjaaja Tuija Tuliharja puh. 0400 306 427 

 

Aikuisten omaishoidontuki
omais- ja perhehoidon palveluohjaaja Jenny Heikkinen
Porkkatie 2 B (Toimintakeskus Porkkapirtti)
Puh. 040 581 4328

 

 

Linkit:
Omaishoitajat ja läheiset ry: www.omaishoitajat.com

Koillismaan Omaiset ja Läheiset ry: Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry

Kuusamon evl seurakunta: www.kuusamonseurakunta.fi

 

Lisätietoja antaa