Olet täällä

Palvelutarpeen arviointi

Kuusamotietoa

Oikeus palvelutarpeen arviointiin määräajassa koskee myös esimerkiksi vammais- ja päihdepalveluja.

Sosiaalihuoltolakiin on lisätty säännökset vanhusten palvelutarpeen arvioinnista. Uudistus on tullut voimaan 1.3.2006. Oikeus palvelutarpeen arviointiin käsittää kaikki sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislakien mukaiset palvelut.

Keskeisimpiä vanhusten sosiaalipalveluja ovat

  • ateriapalvelu
  • asumispalvelu
  • kotipalvelu
  • omaishoidon tuki.

Sosiaalihuoltolakiin on lisätty 40 a §, jonka mukaan kiireellisissä tapauksissa palvelujen tarve on arvioitava viipymättä. Tämä oikeus koskee kaikkia iästä riippumatta. Ei-kiireellisissä tilanteissa kunnan on järjestettävä 75 vuotta täyttäneille sekä kansaneläkelain 30 a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista eläkkeensaajien hoitotukea (erityishoitotuki) saaville henkilöille pääsy palvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.

Lue myös: Vanhuspalvelulain mukainen ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta. 

Sijainti

Käynti Päivätoiminta Aurinkolahteen Juomuspolun kautta. 

Lisätietoja antaa