Olet täällä

Kotihoito

Kuusamotietoa

Kotihoidon palvelut myönnetään asiakkaan palvelutarpeen perusteella. Ennen säännöllisiin palveluihin siirtymistä asiakkaalle tarjotaan intensiivinen kotikuntoutusjakso, jonka jälkeen arvioidaan hänen kotona pärjäämistä. Asiakas voi ostaa palvelun kaupungin kotihoidon tai yksityisen kotipalveluyrittäjän tuottamana.

Yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoidon palveluja kohdennetaan niille asiakkaille, jotka tarvitsevat pääsääntöisesti päivittäin tukea kotona selviytymisessä. Kotihoidon palvelut sisältävät perushoidon; monipuolisesta ravitsemuksesta, hygieniasta ja turvallisesta lääkehoidosta huolehtimisen. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa huomioidaan myös fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutus sekä omatoimisuuden tukeminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Toiminta perustuu ihmisarvoisen elämän turvaamiseen asiakkaan lähtökohdista käsin.

Kotihoidon yhteystiedot

Kotihoidon esite

 

Yksityinen kotipalvelu:

 

Asiakas voi hankkia tarvitsemansa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon myös yksityiseltä palvelun tuottajalta. Kaupunki vastaa edelleen kotihoidon palvelutarpeen arvioinnista. Asiakkaalle laaditaan kotipalvelun palvelusuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja hoito sekä niiden toteuttamistapa, tavoitteet ja määrä. Suunnitelmaan kirjataan myös tiedot siitä, mistä asiakas vastaa itse ja miten omaiset mahdollisesti osallistuvat asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon. Tämän arvioinnin pohjalta myönnetään palveluseteli. Palvelusetelin saatuaan asiakas itse tilaa palvelun valitsemaltaan kotipalveluyrittäjältä, jonka kaupunki on hyväksynyt kotipalveluyrittäjien rekisteriin. Kaupungin myöntämän kotipalvelusetelin arvo arkisin ja lauantaina on 27 €/h ja sunnuntaina 36 €/h. Asiakas maksaa erotuksen omavastuuosuuden lisäksi sekä mahdollisen yrittäjän perimän matkakorvauksen.

Yksityiset kotipalveluyrittäjät ovat rekisteröityneet PSOP-järjestelmään. Asiakas voi tehdä vertailuja eri palveluntuottajien välillä tästä.
Valitse Vertaile palveluntuottajia-välilehti ja syötä Valitse kunta ja Valitse palvelu kohtiin haluamasi tiedot.  

 

 

Kotihoidon maksu:

 

Kotihoidon säänöllisistä palveluista peritään asiakasmaksua aikaperusteisesti. Asiakasmaksun määrittelyssä otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avio/avoliitossa asuvan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. 

tulotietolomake_avopalvelut

Tilapäisistä käynneistä peritään yleensä kertamaksu 12,10 €/ kerta. Vähintään 20% sotainvaliidien peruspalvelut ovat maksuttomia. 

Sijainti

Lisätietoja antaa