Olet täällä

Vanhustyö

Kuusamotietoa

Vanhustyön palveluja ovat seniorineuvola, palvelutarpeen arviointi / palveluohjaus, kuntoutus, päivätoiminta, omaishoito, kotihoito, kotisairaala ja asuminen.

Ensisijaista on asuminen omassa kodissa. Tavoite on edelleen kehittää ennalta ehkäisevän työn muotoja ja parantaa kotona asumista tukevia toimintatapoja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Vanhustyön palvelujen piiriin tullaan palvelutarpeen arvioinnin kautta. Yhteistyössä asiakkaan kanssa tehdään voimavarakartoitus, jonka pohjalta rakentuu suunnitelma ja päätös tarvittavista palveluista

Keskeistä ovat ennalta ehkäisevä, hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ sekä kotona asumisen ensisijaisuus. Yhdessä laadittu suunnitelma luo perustan hyvälle palvelulle. Työyhteisöt ovat monialaisia, työorientaatio on voimavaralähtöistä ja osallistavaa. Johtaminen on vuorovaikutteista, henkilöstö osaavaa ja oppivaa ja oman työn kehittäminen on jatkuvaa.

Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Laissa tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti. 

Sijainti

Lisätietoja antaa