Olet täällä

Ikäihmisten palvelut

Kuusamotietoa

Ikäihmisten palvelujen tulosalueen tehtävänä on järjestää ja osaltaan tuottaa laadukkaita palveluja aikuisen tai ikääntyneen henkilön tai perheen päivittäisen pärjäämisen tueksi.

Ikäihmisten palveluja ovat palvelutarpeen arviointi / palveluohjaus, omaishoito, seniorineuvola, kotihoito, kotisairaala, kuntoutus, päivätoiminta, vuorohoito sekä asuminen.
Keskeistä ovat ennalta ehkäisevä, hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ sekä kotona asumisen ensisijaisuus. Yhdessä laadittu suunnitelma luo perustan hyvälle palvelulle. Työyhteisöt ovat monialaisia ja yhteistyötä lisätään entisestään eri työyksiköiden välillä. Toiminta on voimavaralähtöistä ja osallistavaa. Johtaminen on vuorovaikutteista, henkilöstö osaavaa sekä kehittämismyönteistä ja oman työn kehittäminen onkin arkipäivää.
 

Sijainti

Lisätietoja antaa