Olet täällä

Talousarvio ja tilinpäätös

Kuusamotietoa

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kaupungin tilinpäätös on kuntalain mukaan laadittava maaliskuun loppuun mennessä.

Talousarvio

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi muutoin katetaan. Valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavaksi vuodeksi talousarvion. 

Tilinpäätös

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot. Toimintakertomus sisältää kunnan ja kuntakonsernin toimintaa ja kokonaistaloutta koskevat katsaukset. Tilinpäätöksen toteutumisvertailu sisältää valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumisen.

Katso myös Tietoa taloudesta

Lisätietoja antaa