Olet täällä

HR-palvelukeskus

Kuusamotietoa

HR-palvelukeskus tuottaa Kuusamon kaupungin organisaatiolle keskitetyt palkka- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä työsuojelupalvelut.

HR-palvelukeskuksen henkilöstö muodostuu palkka- ja henkilöstösihteereistä sekä työsuojelun henkilöstöstä. HR-palvelukeskusta johtaa keskushallinnon toimialajohtaja.

HR-palvelukeskus tuottaa Kuusamon kaupungin organisaatiolle keskitetyt palkka- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä työsuojelupalvelut. Lisäksi tuotamme palkkahallinnon palvelut tytäryhtiöillemme Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:lle, Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokrataloille sekä Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy:lle.

HR-palvelukeskus huolehtii

  • kaupunginhallituksen henkilöstöasioiden valmistelu- sekä täytäntöönpanotehtävistä
  • henkilöstöasioiden neuvonnasta kaupungin esimiehille ja henkilöstölle
  • työnantajan edustajana toimimisesta palkka- ja palvelussuhdeasioissa
  • työhyvinvoinnin kehittämisen ohjauksesta, tutkimisesta ja raportoinnista
  • työterveyshuollon koordinaattoriroolista ja uudelleensijoitustoiminnan edistämisestä
  • työsuojelusta
  • henkilöstöstrategian valmistelusta ja henkilöstöraportoinnista
  • työantajakuvan kehittämisestä
  • henkilöstön kehittämisen ohjauksesta
  • yhteistoiminnan kehittämisestä sekä kaupunkitason yhteistyötoimikunnan toiminnasta

Kuusamon kaupungin henkilöstökertomus

Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen ennakointi on osa strategiatyötä. Siinä määritellään henkilöstöä koskevat tavoitteet, joilla pyritään turvaamaan työvoiman saatavuus, henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja työn tuloksellisuus. Tieto henkilöstövoimavaroista auttaa henkilöstösuunnittelua myös palvelutarpeiden muuttuessa. Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talouteen.

Kuusamon kaupungin henkilöstökertomukset löydät oheisista liitetiedostoista.

Sijainti

Kaupungintalo

Lisätietoja antaa