Olet täällä

Hankintapalvelut

Kuusamotietoa

hankintapalvelu.jpg
Hankintapalvelut kilpailuttaa kaupungin hankintoja ja auttaa kilpailutuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Yleistä
Hankintalaissa säädellään kilpailuttamismenettelyistä ja toimintavelvoitteista, joita julkisten viranomaisten ja muiden lain soveltamisalaan kuuluvien hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava. Toimintavelvoitteiden taustalla ovat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaiset syrjimättömyyden-, yhdenvertaisuuden-, avoimuuden- ja suhteellisuuden periaatteet.

Kuusamon kaupungin hankintapolitiikasta päättää kaupunginhallitus. Hankintatyöryhmän ja hankinta-asiamiehen tehtävänä on hankintatoiminnan koordinointi kaupungin hankintaohjeen (kh 27.3.2006 §78) mukaisesti.

Yhteishankinnat

Yhteishankinnat valmistellaan toimialojen ja keskushallinnon asiantuntijoiden yhteistyönä. Yhteishankintoja toteutetaan kaupungin omina ja konsernin yhteishankintoina hyödyntämällä hankintayhteistyösopimuksia Monetran ja PPSHP:n kanssa. Lisäksi yhteishankintoja toteutetaan hyödyntämällä Hanselin puitesopimuksia tai sopimalla hankintakohtaisista hankintarenkaista.

Muut hankinnat

Toimialat vastaavat toimintaansa kuuluvien hankintojen sisällön ja laatukriteerien määrittelystä sekä niiden hankintojen päättämisestä, jotka eivät kuulu kaupungin yhteishankintoihin.

Tarjouspyynnöt

Katso Kuusamon kaupungin avoimena olevat tarjouspyynnöt täältä

Lisätietoja antaa