Olet täällä

Varhaiserityiskasvatus

Kuusamotietoa

Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Tarkoituksena on turvata lapselle laadukas ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioiva varhaiskasvatus.

Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti lapsen myönteistä kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on lapsen tuen tarpeen mahdollisimman aikainen tunnistaminen, tuen tarpeen arviointi, tukikeinojen miettiminen, mahdollisiin jatkotutkimuksiin ohjaaminen sekä monialainen yhteistyö. Tarkoituksena on turvata lapselle laadukas ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioiva varhaiskasvatus. Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on vanhempien ja kasvatushenkilöstön lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta tehtyjen havaintojen yhteinen tarkastelu tai aiemmin todettu lapsen tuen tarve. Vanhemmat, varhaiskasvatuksen henkilöstö ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja keskustelevat ja suunnittelevat lapsen tarvitsemia yksilöllisiä tavoitteita ja tukitoimia. Tavoitteet ja tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. On tärkeää, että tavoitteita ja tukitoimia arvioidaan jatkuvasti lapsen arjessa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävänä on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen piirissä olevien erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelujen koordinointi ja konsultaatio.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin kuuluvat:

  • yhteistyö vanhempien ja muiden tahojen kanssa

  • lapsiryhmän ulkopuolinen arvioiminen

  • päivähoitohenkilöstön tukeminen ja ohjaus

  • yhdyshenkilönä toimiminen

  • kuntoutussuunnitelmat /henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat

  • varhaiserityiskasvatuksen kehittäminen mm. koulutuksen ja yhteistyöverkostojen avulla

  • kuntouttavan ja ennaltaehkäisevän työn tukeminen luontevana osana sekä kaupungin että yksityisen varhaiskasvatuksen (päivähoito ja esiopetus) palvelukokonaisuutta

Yhteystiedot

Kuusamon kaupunki/varhaiskasvatus
Käyntiosoite: Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo
Postiosoite: PL 9, 93601 Kuusamo

Lisätietoja antaa