Olet täällä

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kuusamotietoa

kulttuuri_ja_vapaa-aikapalvelut.jpg
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tulosalue jakaantuu kulttuuritoimen, kirjastotoimen, nuorisopalvelujen ja liikuntapalvelujen tulosyksiköihin.

Kulttuuripalvelut tuottaa laatua ja hyvinvointia elämään ja vapaa-aikaan tarjoamalla väestölle henkisiä virikkeitä ja tukemalla niiden saantia. Kulttuuripalvelut edistää taiteen harjoittamista ja harrastamista, paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista sekä tasavertaista pääsyä tiedon lähteille yhteistyössä Koillis-Suomen alueen kuntien kanssa.

Vapaa-aikapalvelut tuottaa laatua ja hyvinvointia lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyvien ja erityisryhmien elämään yhteistyössä Koillis-Suomen alueen kuntien kanssa tarjoamalla asiakaslähtöisiä ja monipuolisia palveluja ja huolehtimalla tarvittavasta liikuntapaikkarakentamisesta. Nuorisopalveluihin sisältyy myös NEDUn toiminta. Nuorisopalvelut koordinoi paikkakunnalla tapahtuvaa Etsivää nuorisotyötä.

Lisätietoja antaa